Inkaldelse til ekstraordinært årsmøde Hvidovre - Valg af ny bestyrelse

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Hvidovre

  1. september 2020 KL. 19 - 20, Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre

Kære medlemmer af Alternativet Hvidovre

Så lykkedes det at få opbakning fra 7 medlemmer til begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.

På vegne af de 7 medlemmer indkalder jeg hermed til det ekstraordinære årsmøde med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent(er)

  3. Valg til bestyrelsen

  4. Eventuelt

Det formelle:

Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har medlemmer af Alternativet bosiddende i Hvidovre Kommune, som senest 14 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Indtil videre har 4 Medlemmer foreløbig meddelt, at de overvejer at stille op til bestyrelsen.

I vedtægterne er der ikke taget højde for valg af ny bestyrelse på et ekstraordinært årsmøde, hvorfor der ikke er afsat frist for indsendelse af opstillingsgrundlag, men det angives, at materiale til dagsordenen skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. For at kunne overholde denne frist, skal de, der ønsker at stille op, indsende et kort opstillingsgrundlag mindst et par dage før denne frist til vores Hvidovremail: hvidovre@alternativet.dk

Sidste frist for indsendelse af opstillingsgrundlag har jeg derfor sat til d. 20. august 2020.

I vil herefter modtage opstillingsgrundlag senest d. 25. august 2020.

Jeg håber, at mange af jer har tid og lyst til at komme.

Venlig hilsen

Johnny Westh

Tidligere Forperson Alternativet Hvidovre