Initiativgruppe - Årsmøde - Kollektiv transport

• Indkaldelse til lokalt årsmøde med generalforsamling – og:
• Møde eller POLA om den kollektive trafik i Syddjurs med Rasmus Foged
• Alternativet Syddjurs’ Initiativgruppe er født – møde den 13.3
• Vi skal have opstillet Kenneth og Sarah til Folketinget
• Landsmøde 5-6 maj i Odense

Kære medlem af Alternativet i Syddjurs – og venner i omegnen
Alternativet er trådt ind i en ny fase. Vi har Mette i byrådet, vi har to medlemmer, der søger opstilling til Folketinget, vi har Sarah i partiets Politiske Forum, hvor partiets politiske visioner bliver vedtaget – og så har vi en flok engagerede medlemmer her i Syddjurs. Partiets nerve. Alle jer, der har lyst til at være aktive, og alle jer, der støtter gennem jeres medlemskab. Tak.

Det forpligter, og vi vil gøre, hvad vi kan for at brede den politiske vifte ud. Det er en af grundene til, at vi har skabt Alternativet Syddjurs initiativgruppe. Den kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. Men først et dobbelt-arrangement:

Indkaldelse til årsmøde:
Du inviteres hermed til det ordinære årsmøde i Alternativet Syddjurs med generalforsamling og efterfølgende dialog om den kollektive trafik i Syddjurs:

Mandag den 9.april kl 19 – 22 på Rønde Højskole
(indgang fra anden P-plads på Smouenvej)
(Det er om 6 uger, som vedtægterne kræver)

Der er
Generalforsamling kl. 19 – 19.50, og
Møde med Rasmus Foged om den kollektive trafik i Syddjurs kl. 20 – 22.

Dagsorden for Årsmødet ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg til bestyrelsen (der er plads til flere)
 7. Valg af revisor (er)
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire
uger før mødets afholdelse: syddjurs@alternativet.dk .
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på minimum 2
medlemmer af Lokalforeningen.
Alle forslag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødet.

Lige efter generalforsamlingen, kl. 20 – 22 har vi gæster:

Møde eller POLA om den kollektive trafik i Syddjurs med Rasmus Foged
Hvad tænker vi selv om den kollektive trafik i Syddjurs?
Mødet er under planlægning, men foreløbig dette:

Rasmus er Alternativets medlem i regionsrådet.
Han nævner en række emner som

 • Skal vi blive ved med at drive busruter mellem byer, hvor der også kører tog?
 • Skal vi blive ved med at drive ruter, der reelt kun bliver brugt til transport inden for en kommune (og dermed er en kommunal opgave)?
 • Hvad gør vi fra regionen i forhold til yderligere etaper af Aarhus Letbane?
 • De regionale busser bruges meget af unge, og ungdomsårgangene bliver mindre i de kommende år (2025-30). Skal vi allerede nu begynde at tage højde for det?

Og lokalpolitikere har luftet ideer om mere flextrafik i Syddjurs og måske gratis transport for unge.
Der er nok at diskutere.

Alternativet Syddjurs’ Initiativgruppe er født
Initiativgruppen er for alle, der ønsker at være aktive i Alternativet Syddjurs’ arbejde.
Alle kan foreslå aktiviteter, fremsætte ønsker, påtage sig opgaver.

Gruppen mødes på Rønde Højskole tirsdag den 13. marts kl.- 20 – 22
Alle medlemmer er velkomne denne aften – også hvis du bare er nysgerrig.

Ideen er, at her kan du bringe dig selv i spil med dine ønsker og forslag.

Opgaver er f. eks:

 • Planlægge fællesspisning, marked, sommerudflugt, andet
 • Velkomstbreve, måske en velkomstkomité
 • Medlemsbreve
 • Skaffe lidt penge til arrangementer (en økonomi-gruppe?)
 • Politik-grupper (øko-kommune, sundhed, osv, hvad mangler vi, jo denne fra Uffe i Vistoft):
 • Erhverspolitisk handlingsplan, udviklingen af erhvervsservice i Syddjurs (Uffe tovholder)
 • Bearbejde vores politiske program (indhold og layout)
 • Politik-møder, Politiske Laboratorier (POLA-er kaldet)
 • Arrangere kandidattræning for vore to folketingskandidat-aspiranter
 • Planlægge POLA om den offentlige lokaltrafik i Syddjurs (busser, flex, letbane)
 • Planlægge vores lokale årsmøde
 • politiske læsegrupper og baggrundsgrupper
 • opbygge en platform for Alternativets lokalpolitiske samarbejde (Jørgen tovholder)
 • ….

Vi vil have flere kræfter i spil, flere kan mere. Vi vil have en fladere og mere demokratisk struktur, hvor alle kan bringe sig selv i spil med ideer og forslag.

Der vil kun være ét krav for at være med: at vi alle skal være ærlige over for os selv og hinanden.
Ikke påtage os mere, end vi kan – men omvendt gøre det, vi brænder for. Det holder.
Første skridt er at følge op på starten af byrådsarbejdet og alt det omkring.
Hvordan er vi kommet i gang og hvordan tænker vi videre frem?
Du kan tilmelde dig gruppen pr mail eller på facebook:
Alternativet Syddjurs Initiativgruppe
syddjurs@alternativet.dk

Folketingsvalg 2018/19:
Vi skal have opstillet Kenneth og Sarah til Folketinget
Det sker ved et opstillingsmøde i Skanderborg Kulturhus lørdag den 17. marts kl. 15 – 17.
Vi arrangerer fælles transport – der forventes kampvalg om de 11 pladser på stemmesedlen.
Vil du med? Skriv til syddjurs@alternativet.dk eller tilmeld dig via facebook – eventen (kommer snart).

Landsmøde 5-6 maj i Odense
Vil du med til det årlige landsmøde i Alternativet?
Sidste år var vi en lille flok af sted sammen begge dage – det var festligt og vi er nogen, der tager af sted igen i år. Sæt kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at komme med.

Mange hilsner

Jørgen
mobil: 26 20 22 72
syddjurs@alternativet.dk
forperson Alternativet Syddjurs