**Ingen skal være i tvivl om at Alternativet ønsker øget retfærdighed**

Ingen skal være i tvivl om at Alternativet går på to ben. Vi vil være bæredygtige i forhold til klima, men vi skal også være bæredygtige i forhold til den sociale dagsorden – mindre ulighed og fattigdom.

Alligevel er vi tilsyneladende bedre til at kommunikere beskeden om miljøet ud end vi er m.h.t. den sociale dagsorden. Et eksempel: Vi går ind for en kødafgift på 17 kr pr. kg, men vi går jo også ind for at grøntsagsmomsen skal reduceres. Hvorfor er disse to ting ikke kommunikeret ud samtidig. ”Dyrere kød – billigere grøntsager”? Nu hænges vi ud for at gøre maden dyrere for de fattige.

Vi skal øve os i den kommunikation. F.eks. når vi ønsker flyafgift: ”De der flyver flere gange om året kommer til at betale mere”. Afgiften, som vi ønsker, skal stige jo flere gange man flyver om året. Det vil jo ikke ramme de fattige, der måske – med stort besvar – har sparet op til en ferie på Mallorca.

Et tredje eksempel er vores indsats over for privatbiler. Vi skal ikke – belært af erfaringer fra Frankrig – bare kæmpe for højere benzinpriser. Vi skal kæmpe for en retfærdig roadpricing. Det skal ikke blive dyrere for familier på Lolland og i Vestjylland at bruge den nødvendige individuelle transport, men i storbyerne hvor der er et veludbygget kollektiv alternativ, skal man betale for hver en kilometer, man bruger det hårdt pressede vejnet.

Vi er et Alternativ for hele Danmark – også for sønderjyderne i landdistrikterne og de fattige på Lolland.

PS. Hvorfor kan man ikke læse pressemeddelelserne i deres fulde længde på www.alternativet.dk ?

3 Synes om

Hvordan vil du så forklare hvordan eksempelvis sygehuspersonalet med skiftende arbejdstimer har gavn af kollektiv trafik?

Efter kl. 23 er det slut. Bare få kilometer uden for bygrænsen er det helt slut efter kl. 20.

Du behøver ikke at svare. Alternativet vil selvfølgelig fremlægge et bureaukratisk monster der koster en Storebæltsbro årligt alene i administration.

Alternativer er ikke for alle - det er alene en akademisk øvelse for dem der i forvejen sidder på den grønne gren.

C.R. Klemt…
Der er jo også mange andre, der “erhvervsmæssigt” har brug for en bil !, Håndbærkere; hjemmehjælpere osv… Det kan man vel løse ved et “kørselsfradrag”…

Jeg tænker, at man måske Gradvist ! …kan lægge en slags skat på alle vare, med for stor klimabelastning. Således at denne skat feks årligt stiger og stiger… ?
Disse penge skal bruges til at gøre det billigere at vælge et andet og grønnere produkt ! … På denne måde kan omstillingsperioden ske over en kortere eller længere periode ? Som man kan regulerer undervejs ?

Men Kom gerne med Dine forslag til “Grøn omstilling/ Mindre udledning af CO2… ?
( Iøvrigt er det svært at finde ud af disse knapper i dette “skrivesystem “ !)

Jeg nævnte sygehuspersonalet fordi deres arbejdsbetingelser har jeg tæt på livet, og kan dokumenteres i detaljer, men du har selvfølgelig ret. Der er andre faggrupper med tilsvarende transportproblemer. Dog anser jeg hjemmehjælpere som samme del af sundhedssystemet som resten af sygehuspersonalet.

Mere stat og mere kontrol løser ikke problemerne - tværdigmod. Forslagene har hver gang og indtil nu taget udgangspunkt i forslagsstillernes eget udgangspunkt uanset partifarve når der forsøges at lovgive i detaljer.

En stabil og langsigtet energipolitik der begunstiger de mindst miljøbelastede energikilder mest, er forudsætningen for en bæredygtig udvikling. Det er afgifterne og ikke tilskudsordningerne der spiller den afgørende rolle.

Alternativets tilgang skaber splid, netop fordi partiet anser deres livsstil og holdninger som den eneste rigtige. Alternativet har en besynderlig trang til at regulere alle andre end sig selv.

Jeg har fuld tillid til at den enkelte selv kan vurderer hvordan samspillet mellem miljø og hverdag bedst kan imødekommes.

Skriver du, at du har fuld tillid til at vi enkeltvis selv kan finde ud af at købe og leve mere bærerdygtigt, og på den måde få stoppet den alt for store CO2 udledning, som opvarmer vor klode, og laver ændringer på klima osv…
.??? Er det din mening ?

Har du overhovedet kendskab til hvad der foregår rundt om i landet af almindelige mennesker uden det nødvendigvis skal indpakkes i lysegrønt tyl?

Er det absolut nødvendigt at brandbeskatte mine bøffer så din guru, sankt Uffe med god samvittighed kan sætte nye rekorder i overflødige flyrejser for at sparke en åben dør ind, kan købe aflad på min regning? :roll_eyes:

Hvad observerer du at der foregår ? (Der hvor jeg åbenbart ikke kommer ?)
Uffe har aldrig været min guro.

C.R.Klemp . Jeg blev medlem af Alternativet, for nogle år siden, fordi det var det parti (af alle partierne) ,der satte Klima og såkaldt “Grøn omstilling” øverst på dagsordenen. Nu, efter vi oplevede den tørre sommer, vågner hele Danmark op !. For først, når vi alle mærker på Egen Krop, at høsten slår fejl, og køkkenhaven og træer og skove visner, og truer med skovbrande ? osv. Denne lille “ustadighed “ viser hvor ganske LIDT , der skal til i vejrforandringer, for at det får store konsekvenser for dyr, planter (og mennesker). Jeg observerede for et par år siden at der næsten ingen myg var ? Der var ikke brug for myggenet ?..og svalerne så jeg kun få af ?.. Jeg købte min første bog om klimaforandringer i 1976 ? Allerede dengang blev der skrevet om klima og “Grænser for Vækst “. Hele Vores “industrielle udvikling” (de sidste 200 år), med udnyttelsen af klodens Natur og ressourcer til det yderste !..har resulteret i det vi nu ser : Økosystemer der kollapser, “masse uddøen” af Arter planter og dyr ? Ja, Selve KLimaet !!!ændres, ved den opvarmning, der sker pga vores Enorme -CO2 udledning??? …( Hvad nu hvis golfstrømmen vender ? og den varme Vi får derfra forsvinder ? Så er det os der bliver klima flygtninge ! Pga en ny Istid ! …Og det jeg prøver at sige er : Den måde vi troede vi kunne leve på …med evig vækst ! … Er blevet til vor egen “Afvikling” !. Derfor meldte jeg mig ind i Alternativet, for de var de første der satte Klimaet aller øverst på dagsordenen.Og har vi ingen klode, ja, så kan resten jo være ligemeget…

1 Synes om

Alternativet har ingen andel i udvikling af bl.a. elbiler, vindmøller eller anden forskning i teknologi til udvikling af miljøvenlig energi til en bæredygtig samfundsudvikling.

Alternativer har heller ingen andel i de tusindvis af klima- og miljøforskere der har lagt kimen til forståelsen af situationens alvor.

Alternativets selvopfattelse er ikke kun et sjældent studie i opblæste egoer - det er et studie i opblæste egoer på stylter.

Alternativet er i al sin enkelthed vor tids flaggelanter.

Er du selv medlem af Alternativet, Klemp?

1 Synes om

C.H. Klemp, spørgsmål : Er du en Robot ? Svar ærligt, Lyv ikke …

Jeg må naturligvis være en robot siden jeg reagerer så automatisk når jeg støder på vås.

Som liberal er medlemskab af Alternativet en umulighed, hvor Venstres værdier bedst svarer overens med mine holdninger, selv om jeg nu og da, tænderskærende, må acceptere løsninger der løser den gordiske knude.

Den uenighed er jeg sjældent ene om, men der er heldigvis højt til loftet og langt til døren i Venstre. Uenighed er livgivende for demokratiet.

Den forstyrrende uenighed blandt de troende er Alternativet fri for.

Man får den grumme mistanke, at når så mange på partiet tillidsposter ikke vælger at genopstille, skyldes det at de har gennemskuet den bekymrende manglende faglighed.

Det giver selvfølgelig plads til resten af sekten kan sidde uforstyrret og debattere den magiske væske der får kompasnålen til at bevæge sig.

Hvor er det dejligt der er højt til loftet hos Venstre. Du har helt ret. Uenighed gør stærk. Vi der er sekteriske, troende og har Uffe som guru er vilde med at blive forstyrret. Fortsat endelig. Fortæl os f.eks. hvad Venstre gerne vil at Alternativet gør i forhold til klimaproblemet.

3 Synes om

“ Jeg må naturligvis være en robot “ …Ja, det er det du er !

Knud Anker Iversen: Jeg ønske hverken du eller Alternativet skifter holdning, men blot at I forholder jer til samme virkelighed som resten af verden, så vi sammen kan finde de nødvendige løsninger.

Dem har jeg ikke det fulde overblik over før jeg grundigt har hørt på andres udgangspunkt, evner og muligheder.

I Alternativet har vi så højt til loftet at vi lukker en yderst kritisk venstremand ind i vores interne debatforum hvor vi drøfter vores politik.
Da I jo i Venstre har højt til loftet og langt til døren vil det være naturligt at jeg eller en anden fra Alternativet lukkes ind i jeres interne debatforum og får lov at blande os. Vi skal nok føre en pæn og høflig tone.

2 Synes om

Du skal være velkommen Knud Anker Iversen.

Tak. Giver du mig adgangskoderne så jeg kan komme ind i jeres “slyngelstue”?

1 Synes om

Det fungerer anderledes i Venstre, Danmarks Liberale Parti. Der er ingen adgangskoder eller andre begrænsninger. Alle er velkomne og de åbne møder er åbne for alle - det er vores slyngelstue.

Vores egentlige slyngelstue er den personlige kontakt i lokalsamfundet, blandt kollegaer på arbejdspladserne og i foreningslivet. Det er der holdningerne dannes på baggrund af input fra fagfolk som så kanaliseres op i systemet.

De forskellige debatforum er udmærkede som supplement, men fagligheden går alt for ofte tabt da det hovedsageligt er holdninger der debatteres.

Alternativet er bare gået skridtet videre mod det postfaktuelle samfund ved det såkaldte Politisk Forum, hvor medlemmerne bestemmer Alternativets politik ved håndsoprækning hvor fagligheden er påfaldende fraværende.

Bøffer ligger ikke godt i maven.