Information om Ekstraordinært Landsmøde - 8. september i Korsgadehallen, København

Kære medlem af Alternativet,

I forlængelse af gårsdagens nyhedsbrev følger her yderligere information om det ekstraordinære Landsmøde d. 8. september. Følgende afstemningsprocedure vil blive anvendt ved valget af spidskandidat og rækkefølgen på opstillingslisten til Europa-parlamentsvalget 2019. Forslaget til afstemningsform skal godkendes af Landsmødet.

Alternativet


Afstemningsprocedure

for valg af spidskandidat og rækkefølgen på listen for de øvrige kandidater for Alternativet til det kommende valg til Europaparlamentet, 26. maj 2019 (EPV19).

Der stemmes samtidigt om valg af spidskandidat og rækkefølgen på listen: - Ved afstemningen om spidskandidat stemmes der mellem de kandidater, der stiller op dertil - Ved afstemningen om rækkefølgen på listen efter spidskandidaten stemmes der på alle de opstillede kandidater.

Den kandidat, der bliver valgt til spidskandidat indgår ikke efterfølgende i opgørelsen af rækkefølgen for de øvrige kandidater. Rækkefølgen på listen bestemmes af stemmetallet i afstemningen om rækkefølgen.

Forslag til afstemningsform

For at give alle interesserede medlemmer mulighed for at stemme, og også dem som ikke kan deltage fysisk i landsmødet, så vil stemme kunne afgives i de enkelte Storkredse udover landet. Denne mulighed for stemmeafgivning vil Storkredsbestyrelserne organisere og kommunikere til medlemmerne i Storkredsen.

Afstemningen er hemmelig og sker skriftligt. Afstemningen organiseres på samme måde som afstemningerne til årsmøderne i Storkredsene. Der udleveres stemmeseddel med kandidatnavnene til medlemmer af Alternativet, som er stemmeberettigede. Stemmetællerne registrerer, hvem der har modtaget en stemmeseddel og dermed ikke kan stemme igen. Storkredsen sikrer, at registreringen er til rådighed for stemmetællere ved senere møder i Storkredsen. Hver Storkreds informerer Landssekretariatet ved starten af Landsmødet om, hvem der allerede har stemt lokalt og sikrer derved, at et medlem ikke kan få udleveret endnu en stemmeseddel. De lokalt valgte stemmetællere har ansvaret for udleveringen af stemmesedler, indsamlingen af dem og opgørelsen af resultatet, der kun kommunikeres til stemmetællerne valgt på Landsmødet, således at resultatet for hver Storkreds forbliver hemmeligt. De landsmødevalgte stemmetællere får telefonisk resultaterne fra afstemningerne i Storkredsene. Efterfølgende sendes stemmesedlerne med verificerende underskrifter af de lokale stemmetællere, som har modtaget dem, fra storkredsene til en adresse som angivet af de Landsmødevalgte stemmetællere, således at resultatet efterfølgende kan dokumenteres. Opgørelsen af resultatet på baggrund af således modtagne stemmesedler vil være endeligt.

Storkredsene kan afholde lokale møder, hvor stemmer kan afgives op til én uge før det ekstraordinære landsmøde den 8. September 2018. Afstemningen vil ske på baggrund af de enkelte kandidaters valgoplæg og en 1 minuts valgvideo. Et eller flere lokale møder med videolink til landsmødet bør så vidt muligt afholdes i hver Storkreds samtidigt med Landsmødet for at give medlemmer mulighed for sammen at følge landsmødet og stemme.

Landsmødet vil blive bedt om at godkende dette forslag til afstemningsform så lokalt afgivne stemmer kan medregnes.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk
alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Du kan læse og kommentere nyhedsbrevet på Dialog.

Klik her, hvis du vil rette indstillingerne for nyhedsbreve.