Information om årsmøde d. 29. marts

Kære medlemmer i Alternativet Aarhus

Generalforsamlingen nærmer sig, og vi skal vælge vores bestyrelse for det kommende år. I den forbindelse er der mulighed for at opstille - hvilket vi I den nuværende bestyrelse vil anbefale jer at gøre, hvis I har lyst til at tage en tørn for foreningen.

Ønsker du at opstille, skal du i følge vores vedtægter senest d. 15. marts sende en skriftlig meddelelse til bestyrelsen, om at du opstiller. Meddelelsen sendes til aarhus@alternativet.dk med emneteksten: Opstiller til bestyrelsen.

Senest en uge før generalforsamlingen udsendes dagsordenen for mødet samt eventuelle indkomne forslag sammen med en oversigt over alle kandidaterne til bestyrelsen.

Derudover kan vi meddele, at det åbne møde d. 3. april konverteres til et Politisk Møde. På Politisk Møde fremlægger politikudviklingsgrupperne forslag til lokalpolitik, hvorefter medlemmerne tager stilling til, om forslagene skal blive til vores officielle politik. Har du forslag til dette møde, bedes du sende det til Trine Aslaug Hansen på trineah@webspeed.dk senest en uge før mødet.

Mvh. Bestyrelsen