Information om årsmøde 21. marts

Kære alle medlemmer

Her er relevante informationer om vores lokale årsmøde om to uger lørdag den 21. marts klokken 13:00-15:00.
Stedet er Kulturkasernen 43, 4300 Holbæk og vi mødes i Mødelokalet.

Vi glæder os til at se så mange som muligt i denne turbulente tid, som vi helt sikkert kommer til at snakke om. Vi mangler også kandidater til bestyrelsen, suppleanter og revisor, hvis vi skal leve op til vores vedtægter. Men bare rolig: vi presser jer ikke til at melde jer på dagen - så I kan trygt møde op :slight_smile:

Vi har indtil videre disse kandidater til bestyrelsen:
Peter Holst
Phillip Aasvang Tømmerholt
Ida Aasvang Tømmerholt
Jette Søster From Petersen

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  – det bliver nok overskueligt
 3. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
  – se Årsberetning - 2020.pdf (43.6 KB)
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  – se Regnskab 2019 og budget 2020.pdf (118.3 KB)
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  – ingen indkomne
 6. Valg til bestyrelsen
  – vi mangler en kandidat og to suppleanter
 7. Valg af revisorer
  – vi mangler en revisor
 8. Eventuelt

Grønne varme hilsner
Phillip Aasvang Tømmerholt
Forperson

1 Synes om