Information om Alternativets rolle i det nye kommunale budget

Kære alle.
På sidste byrådsmøde blev budgettet for de næste par år godkendt. Som Mira tidligere har skrevet, var det en hård nød at knække og der er, og skal spares meget de kommende år. Egentlig udvider man budgettet med, i noget afrundet tal, 120 mio. men burde måske nok have brugt 20 mere. Heldigvis er det lykkedes at friholde nogle vigtige områder og der er også prioriteret en klimapulje.
Som nogle måske har set, sneg der sig en flytning af Columbusskolen ind i budgettet i 11. time. Baggrunden for dette, er de store udfordringer der ligger med et drastisk voksende børnetal i Skovbyområdet. Man mangler simpelthen plads til de mange børn. Skulle man ud og bygge nyt, ville det kræve en investering i omegnen af 30 mio. og det er der ikke råd til. Jeg har valgt at understrege, at det er en flytning og på ingen måde en besparelse på servicen, til de børn der går på skolen, der blev sagt ja til. Dette blev på mødet, også bekræftet af forkvinden for undervisnings- og børneudvalget. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at man bliver nødt til at flytte en, på mange måder, udfordret børnegruppe, men jeg er overbevist om at resultatet bliver godt og måske endda ender med at blive bedre end det eksisterende tilbud.

Der var flere spændende sager på dagsordenen og jeg forsøgte ved flere lejligheder at sende et alternativt bud eller kommentar med. Husk at i kan gå ind på byråds tv og se hele mødet. Jeg fik sat lidt mere fokus på miljøet, demokratiet og sundheden.

Dejlig dag til jer.

Mvh. Jesper Arbo Frederiksen
Mobil 60248224
jesper.arbo.frederiksen@skanderborg.dk