Information fra bestyrelsen i Alternativet Holstebro

Kære medlemmer,

På et hasteindkaldt møde i bestyrelsen, i aftes d. 8. februar, valgte formand Jonas Kastbjerg og næstformand Stinne Appel, at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Dette er udelukkende grundet personlige årsager, som har gjort at vi ikke føler, vi kan fortsætte og leve op til det vi mener det kræver at være formandskab i vores lokalforening. Dette har ikke været en let beslutning for nogen af os, men vi føler at det er vigtigt at vores kommunalvalgskandidater får så stærk en bestyrelse som mulig i ryggen, og det er ikke muligt med det nuværende formandskab.

Dette betyder at det kommende opstillingsmøde d. 28. februar er aflyst, og at der i stedet snarest vil blive indkaldt til ekstraordinær årsmøde for at sammensætte en ny bestyrelse.
De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer vil meget gerne modtage idéer til, hvad I som medlemmer gerne vil den nye bestyrelse gør fremover.

Jeg vil gerne personligt takke de, som har støttet os igennem vores opstartsfase, og det har været en ære at være formand for Alternativet Holstebro.

På vegne af bestyrelsen,
Jonas Kastbjerg Gaba