Indvandrerpolitikken

Jeg er bekymret for Alternativets stilling til emner der har med integration asyl mv. at gøre.
Først i Aarhus, hvor Alternativet deltog i Simseks ghetto planer, som er helt forfærdelige og nu med hensyn til udsendelse af afviste asylansøgere. Hvis Alterativets deltagelse i disse tiltag har haft som resultat at vedtagelser er endt ud i et lempeligere resultat, så vil jeg være meget glad for at høre om det. Jeg synes efterhånden situationen på området er så alvorlig, at det ikke er muligt at fortsætte med venlig og håbefuld påvirkning. Der skal mere til. Efter min mening bliver vi nødt til at kæmpe meget hårdere for de mennesker det går ud over, som det er nu. De føler sig totalt svigtede - og det er de.

Først og fremmest vil jeg anbefale du bliver ædru inden du vrøvler videre:

Der er forskel på asylsøgere, flygtninge, immigranter og afviste flygtninge. Når du, trods tømmermænd, har klarhed over begreberne er der basis for en fornuftig debat.

Hvad stiller vi op med et snart stigende antal flygtninge og migranter?

Indvandrerpolitik er et ømt emne overalt – også i alle rige lande, hvor den høje levestandard tiltrækker migranter og flygtninge fra fattige, krigshærgede, korrupte og overbefolkede områder på kloden.

Befolkningseksplosionen – især i Afrika – vil gøre det endnu værre, og når klimaforandringerne sætter ind, bliver det antagelig yderligere problematisk.

Der er stor uenighed om, hvor meget vi bør hjælpe, og om hvor stor faren er for, at vi bliver ”tromlet ned” af ”nye fremmede” i vores samfund.

Hjælper vi mere end vi kan, bliver vi selv fattige, og hjælper vi mindre end, hvad rimeligt er, får vi svært ved at se os selv i øjnene – mens presset vokser.

Der er lande, der bruger migranter som noget nær slaver, og der er danske politikere, der har hævdet, at vi ”stjæler” ca. 10 gange mere fra ulandene, end vi yder dem i ulandshjælp – f.eks. ved at presse priserne på deres råvarer – som de så ikke selv kan komme i gang med at forarbejde.

Så er der idéen om, at vi burde oprette ”flygtningelejre i nærområderne” – selvom der i forvejen er rigeligt af dem – især i nærområderne – og ofte med elendige vilkår.

Hvad stiller vi op med et forventeligt stærkt stigende antal flygtninge og migranter?

Måske man kunne oprette nye samfund rundt om på kloden på affolkede steder, nye selvbærende samfund hvor flygtninge og migranter kunne overleve og kunne skabe sig en tilværelse, der er bedre end, hvad de kommer fra?

Det kunne være steder, der er ved at være forladt af hidtidige beboere, men hvor der stadig er levemuligheder, og hvor måske FN eller andre kunne administrere oprettelse af sådanne med tiden økonomisk selvbærende og velfungerende mindre samfund af flygtninge og migranter.

Hvis vi samtidig satte effektivt ind med børnebegrænsning overalt, hvor en befolkningseksplosion er i gang, er der måske udsigt til at vores art, homo sapiens, kunne komme i balance med, hvad kloden har plads til.

Jeg tænker her på ældreforsørgelse, som i ulande opnås ved at få mindst 2 sønner – den ene kunne jo dø – dødeligheden er ofte høj – altså i gennemsnit 4 børn = befolkningseksplosion.

Ældreforsørgelse skulle jo så sikres økonomisk i stedet for traditionelt via 2 sønner: Folkepension til alle.

Men er det muligt at finde områder, der er egnet til at modtage migranter og flygtninge, og som kan blive økonomisk selvbærende?

Så vidt jeg ved, er der små bygder i Grønland, der forlades.

Kunne Grønlands selvstyre være interesseret i en genbefolkning sådanne steder – med frivillige flygtninge og indvandrere – på nogle for Grønland attraktive betingelser?

Kunne Alaska, Sibirien, Amazonas?

Kunne EU finde egnede områder?

Kunne FN?

Kunne vi selv i Udkantsdanmark?

Jeg kan ikke se, vi kan slippe udenom at skabe nye samfund til de nødstedte – samt at hjælpe med effektiv børnebegrænsning (global folkepension) – og jeg gætter, at det også er muligt – hvis viljen er der – helt ligesom det samme jo gælder klimakrisen.

Det bør nok tilføjes, at den nuværende håndtering af afviste asylsøgende flygtninge ikke fungerer godt: “Afviste asylansøgere forsvinder i tusindvis”
https://www.denoffentlige.dk/politiet-aner-ingenting-afviste-asylansoegere-forsvinder-i-tusindvis