Indkaldelse til X-årsmøde 20. sept. kl. 12-16

Indkaldelse til Ekstraordinært Årsmøde i Alternativet Lolland-Falster søndag d. 20. september kl. 12-16. hos Ulla Munksgaard, Hovbøllevej 4, 4880 Nysted
image
Alternativet i Lolland-Falster er efter flere samtaler blevet inspireret til en fusion af 6 kommuner (Lolland-Falster, Vordingborg, Næstved og Faxe-Stevns i region Sjælland), da der ikke rigtig er medlemskræfter de enkelte kommuner til at opretholde en forening.

Derfor indkalder vi til møde søndag d. 20. september med først separate årsmøder for de nævnte foreninger og senere et fællesmøde for dannelsen af Alternativet Storstrøm.

 1. Alternativet Vordingborg, Næstved og Faxe-Stevns holder årsmøde kl. 10:00-12:00
 2. Alternativet Lolland-Falster holder ekstraordinært årsmøde kl. 12:00-13:00
 3. Alternativet Storstrøm holder digitalt zoom-møde kl. 13:00-16:00

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Lolland-Falster kl. 12:00-13:00

Sted: Ulla Munksgaard, Hovbøllevej 4, 4800 Nysted

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent(er)
 • Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne til en udvidelse af foreningen Alternativet Lolland-Falster til at dække kommunerne Lolland, Falster, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns med nyt navn Alternativet Storstrøm.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Alternativet Storstrøm kl. 13:00-16:00

Mødet holdes som et digitalt zoom-møde

Join Zoom Meeting (hvis du ikke har zoom-appen, så søg på Zoom – der ligger en masse vejledninger)

Meeting ID: 712 814 7318 Passcode: Sydhav

 • Valg af dirigent (Bine er mødeindkalder på zoom og dermed dirigentemnet)
 • Valg af stemmetællere og referent(er) (digital afstemning – Bine forklarer hvordan)
 • Vedtagelse af Vedtægter for Alternativet Storstrøm
 • Drøftelse af forretningsorden for Alternativet Storstrøm
 • Supplerende valg til bestyrelsen (Ulla Munksgaard, Flemming Engler og Niels Ulrik Vangsgaard)*
 • Eventuelt

*Opstillingsgrundlag for kandidater til supplering af bestyrelsen for Alternativet Storstrøm skal være bestyrelsen (ulla.munksgaard@alternativet.dk) i hænde senest 30. august 2020.

Vedhæftet dette nyhedsbrev:

 • Vedtægtsforslag for Alternativet Storstrøm
 • Forretningsorden for bestyrelsen for Alternativet Storstrøm

Det er en stor proces at holde styr på, så fortæl mig kærligt, hvis jeg har lavet fejl :smiling_face_with_three_hearts:
:green_heart: Ulla
Forslag til vedtægter Alternativet Storstrøm 2020.pdf (289.5 KB)
Udkast til en forretningsorden Alternativet Storstrøm…pdf (138.7 KB)