Indkaldelse til Storkreds Sjællands opstillingsmøde

Så lyder startklokken for årets opstillingsmøde 17. marts. :star_struck:

Det er nu, du skal overveje og beslutte dig for at opstille som kandidataspirant til folketinget, til Konfliktmæglingsrådet, Ombudsrådet eller PoFo (Politisk Forum).
Kandidater til Europaparlamentet bliver valgt særskilt på et opstillingsmøde senere på året.

Vigtige datoer:
• 17. februar: Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag (alle aspiranter til alle poster)
• 21. februar: KU18-møde med kandidater/kandidataspiranter i Faxe (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe)
• 25. februar: Årsmøde 2018 Storkreds Sjælland (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe)
• 17. marts: Opstillingsmøde i Faxe (VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe)

Storkredsforeningens opstillingsmøde
På et årligt opstillingsmøde afholdt i marts vælger eller genvælger storkredsforeningens medlemmer kandidater til Ombudsrådet, Konfliktmæglingsrådet samt kandidater til folketings-, regionsråds- og eventuelt også europaparlamentsvalget.

Valg til Politisk Forum
Storkredsforeningens medlemmer vælger på opstillingsmødet i marts to medlemmer til Politisk Forum, samt én suppleant. Det ene af disse medlemmer må ikke samtidigt sidde i storkredsbestyrelsen.

Valg til Konfliktmæglingsrådet
Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Konfliktmæglingsrådet på opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem af Konfliktmæglingsrådet behøver ikke være medlem af Alternativet.

Valg til Ombudsrådet
Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer. Storkredsenes opstillingsmøder kan indstille hver én person som muligt medlem af Ombudsrådet. Blandt de indstillede vælger Landsmødet 5 personer. Hovedbestyrelsen udpeger straks efter Landsmødet efter indstilling fra Landssekretariatet tre eksterne
fagpersoner til at indtræde i Ombudsrådet. Rådet består samlet af otte personer.

Hvis du ønsker at stille op til en af disse poster, så skal du gøre følgende:
Folketingskandidat: Hente dette opstillingsgrundlag, udfylde det og indsende det til storkreds.sjaelland@alternativet.dk senest 17. februar 2018.
Politisk Forum (PoFo): indsende en opstillingsmotivering og CV og indsende det til storkreds.sjaelland@alternativet.dk
senest 17. februar 2018.
Konfliktmæglingsrådet: indsende en opstillingsmotivering og CV og indsende det til storkreds.sjaelland@alternativet.dk senest 17. februar 2018.
Ombudsrådet: indsende en opstillingsmotivering og CV og indsende det til storkreds.sjaelland@alternativet.dk
senest 17. februar 2018.

ALLE der har været medlem minimum 3 mdr. kan stille op uanset bestyrelsesposter:
Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.

Kandidatudvalget (KU18) har udformet en forretningsorden for udvalgets arbejde i 2018 – værd at læse!

:green_heart: Bine, Lotte og Ulla