Indkaldelse til Storkreds Nordjyllands årsmøde 2018

Kære nordjyske alternativister

I inviteres hermed til Storkreds Nordjyllands årsmøde de 14. april fra kl. 13 til kl. 20 på Halkær Kro, Halkærvej 59, 9240 Nibe.

Fra kl. 13-14 samler vi affald i området.

Fra kl. 14-17 selve generalforsamlingsdelen af årsmødet.

Dagsorden

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referenter
Bestyrelsens beretning for storkredsen
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
Behandling af forslag fra medlemmerne
Valg til forperson
Valg til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt
Fra kl. 17-20 Fælles aftensmad og underholdning.

Har I forslag til ændring af vores vedtægter, eller ønsker I at stille på til bestyrelsen, skal forslag og opstillingsgrundlag sendes til email storkreds.nordjylland@alternativet.dk senest lørdag den 17. marts. Forslag skal have minimum 5 forslagsstillere.

Tilmeldingsformular og tilbud om fællesspisning udsendes, sammen med opstillingsgrundlag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer, den 31. marts.

Grøn hilsen

Bestyrelsen for Storkreds Nordjylland