Indkaldelse til ordinært årsmøde

Aalborg, den 10. februar 2019

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET AALBORG

Hermed indkaldes til ordinært årsmøde og opstillingsmøde i Alternativet Aalborg

søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00-16.30 i partilokalet, Vesterbro 57, Aalborg

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere og referent

  3. Bestyrelsens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  5. Behandling af forslag fra medlemmerne

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af forperson (såfremt flere ønsker at stille op)

  8. Valg af revisor

  9. Genopstilling af kandidat(er) til kommunalvalg

  10. Eventuelt

Der vil være kaffe/the og kage på mødet.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til aalborg@alternativet.dk senest 24. februar 2019.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, eller som ønsker at få genoprettet/opretholdt deres kandidatur til kommunalvalg, skal meddele dette senest 24. februar 2019 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til aalborg@alternativet.dk

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 10. marts 2019.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen eller til forperson er du meget velkommen til at kontakte Anne Guldborg Pedersen, tlf. 28 73 16 98, eller Anne-Marie Gertsen, amgertsen1@gmail.com / tlf. 25 11 49 48, og få nærmere oplysninger om bestyrelsesarbejdet.

Dit opstillingsgrundlag skal fylde max. 1 A4-side, gerne med et foto, og skal helst fremsendes som en pdf-, Word-, eller Google Docs-fil.

Tilmelding til mødet udbedes. Brug linket her:

Vi glæder os til at se jer!