Indkaldelse til ordinært Årsmøde

Kære medlem.

Så nærmer tiden sig for vores ordinære årsmøde. Det bliver dagen hvor der skal kigges på vedtægterne, hvis der kommer nogen ændringsforslag, hvor der skal vælges medlemmer til bestyrelsen, hvor der skal vælges repræsentant til Politisk Forum, hvor der skal vælges repræsentant til Ombudsrådet og repræsentant til Konfliktmælingsrådet. Derudover håber vi også at det bliver en dag hvor vi får plads til at lave noget socialt sammen og hygge sammen med både nye og velkendte ansigter.
Kunne du have lyst til at give en hånd på dagen, enten med det praktiske eller med et indslag under årsmødet eller til vores sociale arrangement efter, så må du meget gerne skrive til os på [storkreds.sjaelland@alternativet.dk ] (http://storkreds.sjaelland@alternativet.dk ) med emnet Årsmøde 2017.

Men formalia først.
Jf. Storkredsens vedtægter § 8 Stk. 1 indkaldelse der til ordinært Årsmøde med mindst seks ugers varsel.

Årsmødet 2017 bliver afholdt lørdag den 11/3-2017 fra kl. 12.

Jf. § 8 Stk. 3 Er der en minimums dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse fra foregående kalender år.
 5. Godkendelse af budget for det komme kalender år og revideret budget for
  indeværende kalender år
 6. Rapportering fra medlemmer af
  a. råd og udvalg: Politisk Forum,
  b. Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmerne
 8. Valg
  a. Årsmødet beslutter om bestyrelse består af 5, 7 eller 9 medlemmer
  b. Valg til bestyrelsen
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg til Politisk Forum
  e. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Jf. §8 Stk. 4 Skal forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen
senest fire uger før mødets afholdelse. Det vil sige senest lørdag den 11/2-2017. Hvis det drejer sig om vedtægtsændringsforslag kan det være en god idé at oprette et emne på Dialog hvor det kan drøftes med andre medlemmer, og evt. rådføre dig med vedtægtsudvalget inden indsendelse. Indkomne forslag skal sendes til storkreds.sjaelland@alternativet.dk.

Jf. § 8 Stk. 5 Skal medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres
kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Det vil sige senest lørdag den 11/2-2017. Så kunne du have lyst til at stille op til enten bestyrelsen, politisk forum eller ombudsrådet, så skriv til os på storkreds.sjaelland@alternativet.dk emne “Årsmøde 2017”.

Jf. §8 Stk. 6 Udsendes alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag til medlemmerne senest to
uger før mødets afholdelse. Det vil sige senest lørdag den 25/2-2017.

Du kan allerede tilmelde dig til årsmødet via Kalenderen på AlleOs. Hvor vi skal være bliver offentliggjort snarest, og senest den 25/2-2017.

De bedste hilsner

Storkredsbestyrelsen
Alternativet Sjælland