Indkaldelse til ordinært årsmøde lokalforening Faxe-Stevns den 3.6.2019

Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns indkalder til ordinært årsmøde

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:
Mandag, den 3. juni 2019, kl. 19 - 21
Stevns Frivillighedscenter
Hovedgaden 46
4652 Hårlev
Mødelokale 17
(Hvis hovedindgangen er lukket, går venstre om bygningen,
så kan vi lukke dig ind via terassedøren.)
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Foreløbig dagsorden:

Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Jan Allan Andersen, forperson Alternativet Næstved)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmer
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

Vi har brug for friske engagerede kræfter, lokalforeningen kører med en meget lille bestyrelse på meget lavt blus for tiden. Det ville give meget bedre dynamik, hvis vi kunne samle flere medlemmer, som har lyst til at “drive værket”.
Hvis du har tid og lyst til at byde ind, skriv gerne din korte motivation til faxe.stevns@alternativet.dk

Motivation for opstilling til bestyrelsen og andre forslag til årsmødet skal i følge vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest mandag, den 6. maj 2019.

Vi udsender den endelige dagsorden med indkomne forslag senest den 20.maj 2019.

Grønne hilsner
pbv
Kirsten Kock

P.S.
Husk sidste frist for tilmelding til Alternativets landsmøde, som finder sted på lørdag, den 27. april 2019 i Odense, er nu på mandag, 2. påskedag, den 22. april 2019.
Find billetter her.
Al information omkring landsmødet finder du her.