Indkaldelse til ordinært Årsmøde i Midt- og Vestsjælland d. 02. maj

Kære medlemmer,

Det er nu blevet tid til at holde årsmøde i Alternativet Midt- og Vestsjælland. Derfor indkalder vi til årsmøde torsdag den 02. maj 2024 kl. 18.00-20.00 i Byens hus i Roskilde.

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Vil du være med i bestyrelsen?
Du kan som medlem stille op til bestyrelsen, og idet kun 2 ud af de nuværende 3 medlemmer ønsker at genopstille er der brug for nye kræfter, så vi bedst muligt kan repræsentere de 10 kommuner vi dækker - og så vi som den lokalforening i Storkredsen der tæller flest medlemmer kan så stærkt og stå sammen op til Kommunevalget i 2025. Bestyrelsen kan ifølge vedtægterne bestå af 3, 5 eller 7 medlemmer. Hvis du gerne vil stille op så send et kort Opstillingsgrundlag til bestyrelsen på midtogvestsjaelland@alternativet.dk senest torsdag d. 11. april.

Bestyrelsen mødes ca. en gang hver anden måned - som oftest digitalt. Som medlem af bestyrelsen er du med til at sørge for at medlemmerne betjenes, opstille kandidater, yde opbakning til lokale aktiviteter og skabe nye initiativer. For at kunne vælges, skal du have været betalende medlem af Alternativet i mindst 90 dage ved årsmødets afholdelse.

Forslag fra medlemmer
Som medlem kan du indsende forslag til bestyrelsen. Forslag sendes til midtogvestsjaelland@alternativet.dk senest torsdag d. 11. april 2023.

PS: Hvis nogen vil påtage sig opgaven som referent på årsmødet så skriv eller ring til 22323539 (Cecilie)

Vedhæftede dokumenter

VEDTÆGTER

Alle henvendelser, kommentarer og ideer er velkomne
Grønne forårshilsner fra bestyrelsen i Alternativet Midt- og Vestsjælland :seedling: :sun_with_face: :green_heart:

Forperson: Cecilie Mejlstrup tlf. 22 32 35 39
Kasserer: Marianne Hammelboe tlf. 23 29 32 08
Medlem: Lene Bjerrum tlf. 60 83 32 26