Indkaldelse til ordinært Årsmøde i Alternativets lokalforening Odense

Kære Alternativist i Odense

Vi skal ses til Årsmøde i Alternativets lokalforening i Odense.

Datoen er torsdag den 28. marts 2019 - dagen inden Brexit.
Afsæt gerne et par timer denne dag fra 19 - 21

Den vedtægtsbestemte dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referent(er)

 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne

 6. Valg til bestyrelsen

 7. Valg af revisor (er)

 8. Eventuelt

Punkter ud over de vedtægtsbestemte:

 • Fællesspisning, lokalforeningen er vært med sandwich og snacks.
 • Underholdning, bliver opslået på et senere tidspunkt
 • Politik, Abdirashid Abdi, der sidder i byrådet for Å vil fortælle om en byrods hverdag.
 • Verdensmål, Peer Locher, forperson for lokalforeningen og formand for Verdensmål Udvalget i Odense, fortæller om hvad du kan gøre for Verdensmålene og hvad Odense Kommune har tænkt sig at gøre.

Regler for årsmødet:

Stemmeret for nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 3 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag.

Ny regel vedtaget på det ekstraordinære Årsmøde for hele Alternativet d. 3.2.19:
Valgperioden kan strækkes til op til 24 måneder, hvis dette besluttes af foreningens medlemmer i forbindelse med valget.

Tillidsgruppen (TG) foreslår derfor følgende:
At vi vælger 4 medlemmer til TG for 24 måneder og 3 for 12 måneder på vores årsmøde.
Det betyder at vi på næste års årsmøde kun skal vælge 3 TG-medlemmer for 24 måneder.
Suppleanter, revisor m.m. vælges altid for 12 måneder.

Du opfordres hermed til stille op til valg til vores Tillidsgruppe (bestyrelse).

I så fald må du meget gerne sende os et par ord om hvem du er og hvad du brænder for, til denne mail odense@alternativet.dk

Du kan læse meget mere om vores aktiviteter her på vores Facebookside:

De bedste grønne hilsner

Peer Locher
Forperson for Alternativet Odense