Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Odense

Hej allesammen

Årsmøde 2024: d. 26. februar kl. 18.00 - 20.00 i Bronx, Middelfartvej 115b, 5200 Odense V.
Valg af Tillidsgruppen.

Så er vi klar til, at samle alle de grønne kræfter, og få repræsentanter valgt til Alternativet Odenses Lokalbestyrelse.
I Odense kalder vi vores lokalbestyrelse for Tillidsgruppe. For det er medlemmerne som viser tillid til de enkelte repræsentanter i Lokalbestyrelsen ved at stemme dem ind. Ligeledes huskes det enkelte bestyrelsesmedlem også på, at det er medlemmernes stemme man viderebringer i de afgørelser, der besluttes i Lokalbestyrelsen.
Ønsker man at opstille selv til Alternativet Odense Lokalforening, sendes éns opstilling digitalt til odense@alternativet.dk

Døren er åben fra 18.00 og kl. 18.30 går vi i gang med mødet.

OBS! tilmelding er nødvendig til daneskekilde@gmail.com hvis man ønsker at spise med. Der vil blive serveret en gratis vegansk ret for de 20 første tilmeldte personer. SU senest d. 22 februar kl. 12.00

Programmet for aftenen kommer til at se nogenlunde således ud:
18.00 - Aftensmad
18.30 - Velkomst
18.45 - Hvad sker der? Information om aktiviteter, møder og arrangementer.
19.00 - Årsmødet, *se dagsordenen nedenfor.
19.30 - Fælles oprydning.
20.00 - Tak for i dag.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Tillidsgruppen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer (Link til vores vedtægter: 2019.03 Vedtægter for Alternativet Odense - Google Documenten)
 7. Behandling af øvrige forslag
 8. Valg
  a. Valg af kandidater til byråd efter behov.
  b. Valg til Tillidsgruppen.
  c. Valg af suppleanter.
  d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være modtaget –helst digitalt- af Tillidsgruppen senest to uger før Årsmødets afholdelse.
Forslag bedes sendes til odense@alternativet.dk

De grønneste hilsner
Alternativet Odense
Tillidsgruppen