Indkaldelse til ordinært årsmøde for lokalforening Faxe-Stevns

Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns indkalder til ordinært årsmøde

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:
Torsdag, den 12. april 2018, kl. 18.30 - 20.30
VUC, Præstøvej 5, 4640 Faxe
Indgang fra gården/parkeringspladsen
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Foreløbig dagsorden:

Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Ulla Munksgaard, kasserer i Storkredsbestyrelsen)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmer
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

Der har desværre i løbet af det sidste års tid været en del frafald.
Hvis ikke der er friske kræfter, der træder til, kan det resultere i, at lokalforeningen bliver opløst.
Vi kan drøfte, om det giver mening at fortsætte som fælles lokalforening for Faxe-kredsen, altså som lokalforening Faxe-Stevns, eller om det giver mere mening at starte på en frisk med hver kommune for sig? Har vi kræfter til det? Er der nok medlemmer, til at bære det?
Har du lyst til at byde ind, skriv gerne en kort mail til faxe.stevns@alternativet.dk
Husk, at forslag i følge vedtægterne skal sendes til bestyrelsen senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest den 15. marts 2018.

Vi udsender den endelige dagsorden med indkomne forslag senest den 29.marts 2018.

Grønne hilsner
pbv
Kirsten Kock