Indkaldelse til ordinært årsmøde for Alternativet Nordjylland 2019

Så er det tid til at sætte et stort grønt kryds i kalenderen til storkredsens årsmøde 2019, som finder sted:

Lørdag den 30. marts kl. 14-20 på Vejgaard Bibliotek i den store sal

Dagsordenen for årsmødet er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen
 8. Valg til forperson
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Såfremt du har lyst til at stille op til bestyrelsen, som forperson, som suppleant til hovedbestyrelsen eller har et ændringsforslag til storkredsens vedtægter, skal dit opstillingsgrundlag eller forslag sendes til storkreds.nordjylland@alternativet.dk SENEST lørdag den 2. marts. Forslag skal have minimum 5 forslagsstillere.

Når den formelle del af årsmødet er slut, vil der være mulighed for at tale politik, høre en sang og for at spise sammen med dine med-Alternativister. Denne del vil du høre mere om, når vi sender dig en mail med de indkomne opstillingsgrundlag og eventuelle forslag senest 2 uger før årsmødet. Her får du også mulighed for at tilmelde dig.

Skulle der blive udskrevet folketingsvalg, således at årsmødet falder i valgperioden, udskydes årsmødet 5 uger. Der vil i så tilfælde blive sendt en mail med orientering om den ændrede dato.

Hvis du gerne vil høre mere om bestyrelsesarbejdet eller har andre spørgsmål, så skriv endelig til storkreds.nordjylland@alternativet.dk og så vil vi prøve at svare på dine spørgsmål.

Mange hilsner fra bestyrelsen for storkreds Nordjylland