Indkaldelse til Opstillingsmøde

Indkaldelse til årligt opstillingsmøde søndag d. 31. marts kl. 13:00

Hermed indkaldes til opstillingsmøde i Storkreds København.

På opstillingsmødet skal vi have valgt en delegeret til Hovedbestyrelsen og en suppleant for denne, et medlem til Dialogrådet og et medlem af Politisk Forum.

Ifølge Storkredsenes minimumsvedtægter skal der ved et opstillingsmøde i marts vælges kandidater til Folketinget, Europaparlamentet og Regionsrådet, men vi har i bestyrelsen søgt dispensation for disse valg i år.

Indkaldelse til dette opstillingsmøde er derfor med en forventning om, at vi får de nødvendige dispensationer fra Hovedbestyrelsen om i år ikke at vælge kandidater til Folketinget, Europaparlamentet og Regionsrådet.

Opstillingsmøde afholdes i Åbenrå 33. kl.13 - 16. med mindre vi får så mange tilmeldinger, at vi ikke kan være der. I så fald melder vi ny adresse ud. Tilmelding sker via AlleOs.

Delegeret til Hovedbestyrelsen
Der skal vælges en delegeret til hovedbestyrelsen samt en suppleant for denne. De vælges for to år. jvf. minimumsvedtægterne for Storkredsene §13. Stk. 1-10

Dialogrådet
Der skal vælges et medlem af Dialogrådet.

For denne, gælder:
§15 stk. 1 Storkredsens medlemmer vælger ét medlem til Dialogrådet på opstillingsmødet i marts. Det valgte medlem behøver ikke være medlem af Alternativet.
Stk.2 Medlemmet af Dialogrådet skal have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning, og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor personen er valgt.
Stk. 3. Storkredsbestyrelsen indstiller én kvalificeret kandidat, som skal møde opbakning fra 80 % af de stemmeberettigede på opstillingsmødet. Hvis ikke dette er tilfældet, skal bestyrelsen indstille en ny kandidat på et supplerende opstillingsmøde.

Valg til Politisk Forum.
Der skal vælges et medlem blandt medlemmerne i storkredsen. Storkredsens bestyrelse udpeger ligeledes et bestyrelsesmedlem og en suppleant fra bestyrelsen, som det fremgår af Storkredsens vedtægter §14 stk.2.
a. Bestyrelsen udpeger fra sin midte ét fast medlem til Politisk Forum, samt en fast suppleant for denne, på sit konstituerende møde. Bestyrelsen kan ikke udpege forperson og næstforperson.
b. Blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer vælger medlemmerne ét medlem og én suppleant til Politisk Forum.

Opstillingsgrundlag
Hvis du ønsker at stille op som kandidat som storkredsens delegerede til Hovedbestyrelsen, Dialogrådet eller som kredsens PoFo medlem, skal du have været medlem af Alternativet i minimum 14 dage, have betalt dit kontingent og være bosiddende i Storkreds Kbh.
Du skal indsende dit opstillingsgrundlag på max. en A4-side. senest fire uger før valget, dvs. d.3. marts 2019 til storkredsbestyrelsens mail: storkreds.bestyrelse@alternativet.dk

Endvidere gælder nedenstående for opstilling til tillidsposter:
Kandidatudvalget har pligt til at vurdere, om der er tilstrækkelig mangfoldighed i kandidatfeltet og om kandidatfeltet er tilstrækkelig kompetent. Hvis kandidatudvalget vurderer, at det ikke er tilfældet, skal de arbejde for at identificere kandidater, der kan styrke kandidatfeltet på disse punkter.

Vi glæder os til at se Jer alle til en god dag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Storkreds København