Indkaldelse til opstillingsmøde

Indkaldelse til opstillingsmøde i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kandidatudvalget i KOS indkalder til opstillingsmøde for folketingskandidater i Omegnen.

Omstillingsmødet er:

Lørdag den 12. november 2016 kl. 15.00 – 18.00
Glostrup Bibliotek, Fællessalen, Kildevældets Allé 5, 2600 Glostrup

Følgende kandidater er opstillet til mødet:
• Ulla Sandbæk, MF for Alternativet, folketingskandidat KOS
• Anders Stjernholm, folketingskandidat KOS
• Qasam Ahmad, folketingskandidat KOS
• Morten Krohn
• Marianne Victor Hansen
• Kim Christiansen
• Erling Groth
• Ove Lund

Der kommer nærmere præsentation af kandidaterne i tiden op til mødet.

Kandidatudvalgets opgave er at støtte arbejdet for et mangfoldigt og kompetent kandidatfelt. I KOS er der ifølge vedtægterne plads til at opstille i alt 8 kandidater, en i hver opstillingskreds.

For at sikre mangfoldigheden og kompetencen foreslår vi, at der på nuværende tidspunkt vælges op til 6 kandidater og at de resterende vælges på et opstillingsmøde senest i marts 2017.

Desuden foreslår udvalget at der vælges to spidskandidater. Hhv. en kvinde og en mand og at kandidaterne derefter nomineres på stemmesedlen efter antal stemmer på opstillingsmødet, skiftevis kvinde/mand

Dagsorden for opstillingsmødet:

  1. Gennemgang af forslag til opstillingsform
  2. Valg af opstillingsform
  3. Præsentation af kandidater
  4. Valgrunde 1 i henhold til vedtægter
  5. Valgrunde 2 i henhold til opstillingsform