Indkaldelse til opstillingsmøde om opstilling af Folketingskandidaterne

Kære medlemmer

Vi skal finde ud af, efter hvilken model FT-kandidaterne i KOS skal opstilles.

Onsdag den 20. september 2017 kl. 19:00-21:00
Ordrup Skole, Grønnevænge 16, 2920 Charlottenlund

På sidste opstillingsmøde på Gentofte Rådhus blev det aftalt, at der skulle afholdes et nyt opstillingsmøde den 20. september 2017 med det formål at få valgt eventuelle spidskandidat(er).

Ifølge vores vedtægter, så skal Kandidatudvalget komme med indstilling til principperne for opstilling af kandidaterne. Men det er opstillingsmødet, der skal beslutte. Kandidaterne er valgt – men vi mangler at vælge opstillingsformen.

På landsmødet den 27.-28. maj 2017 blev det besluttet, at folketingskandidater skal opstille sideordnet.

Den 8. juni 2017 vedtog Folketinget 2 lovændringer til folketingsvalgloven vedr. sideordnet opstilling. Vi orienterer om disse på mødet. Hvis der udskrives folketingsvalg før den 1. november, så gælder de nuværende regler. Hvis der udskrives folketingsvalg den 1. november eller senere, så gælder de nye regler.

DAGSORDEN

 1. Velkomst
 2. Orientering: Hvordan kan stemmer på kandidater fordeles ved valg efter
  1. nov. Som ”Almindeligt sideordnet” eller som ”Valg på personlig stemmer”
  1. afstemning: Skal vi have ”Valg på personlige stemmer”?
 3. Orientering: Hvem kan stå øverst på stemmesedlen før og efter 1. november:
  Alfabetisk opstilling? Med nomineret kandidat? Prioriteret opstilling?
  1. afstemning: Skal vi have alfabetisk opstilling eller skal vi have opstilling
   med spidskandidat(er) (dvs. enten nomineret eller prioriteret)
   Spidskandidat skal her forstås som de(n), der står øverst på stemmesedlen
   Note: Hvis alfabetisk opstilling bliver valgt, så er valghandlingen slut
   Evt. 6. 3. afstemning: Opstilling efter de nye eller de nuværende regler?
   Evt. 7. 4. afstemning: Hvis nye regler: Opstilling efter plan (A) eller plan (B)
   Evt. 8. Præsentation af kandidater (3 min. til hver)
   Evt. 9. Afstemning(er) om prioriteringer (A) eller nominering(er)(B)(Jf. 7)
   10 Afslutning

ORIENTERING: Regler for sideordnet opstilling efter og før 1. november

(A) De NYE regler fra 1. november giver disse 2 valgmuligheder:

a.1) ALLE kandidaterne står alfabetisk på stemmesedlen efter efternavn.
Der er INGEN spidskandidat(er). Der er samme opstilling i alle kredsene.
(Præcis som i de nuværende regler: a.1 = b.1)

a.2) Mulighed for prioriteret sideordnet opstilling:
Alle opstilles i en prioriteret orden valgt af medlemmerne.

Den prioriterede orden kan være forskellig fra kreds til kreds.
En, der er højere prioriteret end andre, har ingen fordele frem for andre ved fordeling af partistemmerne. (De er sideordnede)

Konsekvens af valg af a.2:
HVIS a.2 vælges OG HVIS der udskrives folketingsvalg inden den 1. nov. så, skal der indkaldes til et nyt opstillingsmøde, hvor der opstilles efter de ”gamle” regler.

(B) De NUVÆRENDE regler indtil 1. november giver disse 2 valgmuligheder:

b.1) ALLE kandidaterne står alfabetisk på stemmesedlen efter efternavn.
Der er INGEN spidskandidat(er). Der er samme opstilling i alle kredsene.
(Præcis som i de nye regler efter 1. nov.: b.1 = a.1)

b.2) Mulighed for at nominere en spidskandidat i hver kreds.
Alle de andre kandidater står alfabetisk efter efternavn.

Der kan være fra 1-8 nominerede spidskandidater i KOS – dvs. at det er muligt med én i hver kreds. En spidskandidat har ingen fordele frem for andre ved fordeling af partistemmerne. (De er sideordnede)

Efter de nye regler vil det være muligt at vælge en prioritering, som svarer til b2.

ORIENTERING: Sideordnet opstilling - fordeling af stemmer ved valget:

Vedr. afstemning om ”valg på personlige stemmer”

Nuværende regel som også er der efter 1. nov.:
Partistemmerne i OPSTILLINGSKREDSEN fordeles imellem partiets kandidater i forhold til deres personlige stemmetal. Fordelingen af partistemmerne medfører nogle gange, at det ikke er den med flest personlige stemmer, der bliver valgt.

Ny ekstra regel fra 1. november. Den nye regel gør det muligt at sikre, at det faktisk er den med flest personlige stemmer, der bliver valgt. Den kan kun bruges, hvis alle kandidater i STORKREDSEN hver især opstiller i alle opstillingskredsene.

BILAG vedhæftet: Her kan du finde beskrivelse af valgproces og afstemninger samt links til mere information:

BILAG

Kærlig hilsen

KOS Kandidatudvalg

(Christine Madsen, Jette Vestergaard, Eddy Madsen, Anette Moustgaard, og Claus Tversted)