Indkaldelse til opstillingsmøde i Alternativet Sydjylland

Kære medlem :heart:

Der afholdes ordinært opstillingsmøde
Lørdag 23. marts 2019 kl. 13-17
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen, Nørregade 25, 6700 Esbjerg

Ifølge vedtægterne skal vi gennemføre disse valg/genvalg:

 • 4 kandidater til folketingsvalget
 • 1 hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant
 • 1 medlem af Dialogrådet og 1 suppleant
 • 2 medlemmer til Politisk forum og 1 suppleant
 • 7 bestyrelsesmedlemmer til storkredsbestyrelsen og 2 suppleanter

Udfyldt opstillingsgrundlag indsendes til storkreds.sydjylland@alternativet.dk senest 23. februar. Se vejledning til opstillingsgrundlag nederst i denne mail.

Her kan du læse mere om de forskellige poster, som du har mulighed for at stille op til:

Kandidater til folketingsvalget
Vi har i Sydjylland mulighed for at opstille 4 kandidater mere. Hvis du har spørgsmål vedrørende det at stille op som politisk kandidat, kan du kontakte Linda van Asperen, linda.alternativet@gmail.com og 23959021. Bemærk, at allerede indvalgte kandidater ikke skal sende opstillingsgrundlag igen. Da der på det ekstraordinære landsmøde i Aalborg for nyligt blev vedtaget et nyt sæt vedtægter der gør det muligt at forlænge de kandidater der blev valgt i sidste valgår, grundet det snarligt forventede valg, har vi i Sydjylland valgt at gøre sådan.

Nyt: Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges i storkredsene
Hovedbestyrelsen er Alternativets øverste ledelse og har til opgave at sikre rammerne for Alternativet, som en stærk og markant forandringskraft. Se mere her: https://alternativet.dk/personer/hovedbestyrelsen. På Landsmødet i maj 2018 blev det besluttet, at medlemmer af hovedbestyrelsen fremover skal vælges på opstillingsmøderne i de ti storkredse. Hvis du drømmer om at sidde med til bords, der hvor Alternativets overordnede strategier behandles, skal du indsende et opstillingsgrundlag med præsentation af dig selv samt din begrundelse for at stille op.

Dialogrådet
Dialogrådet skal være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære, når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med. For at stille op til Dialogrådet skal man have indsigt i og erfaring med konfliktmægling og konfliktløsning og være indstillet på ikke at konfliktmægle i den storkreds, hvor man er valgt. Se mere her: https://alternativet.dk/personer/hovedbestyrelsen/radet-konfliktmaegling. Yderligere oplysninger: Rasmus Raun, dialog.sydjylland@alternativet.dk og 61208473.

Politisk forum
Politisk forums opgave er at være Alternativets strategiske og politiske udviklings- og ledelsesforum. Politisk forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer, at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik. Læs mere om Politisk forum her: Politisk Forum // Alternativet. Yderligere oplysninger: Ane Line Søndergaard, lipula@gmail.com og 51933808.

Storkredsbestyrelsen
Bestyrelsens opgave er primært at sørge for, at der bliver afholdt de obligatoriske opstillingsmøder, at der bliver afholdt arrangementer på tværs af lokalforeninger, at der bliver fordelt økonomiske midler fra landsorganisationen til lokalforeningerne, og at vores kandidater har et fast holdepunkt udover det lokale. Vores arbejde spænder vidt fra at arrangere opstillingsmøder til at finde frivillige til valgkampe.


Vejledning i opstillingsgrundlag for politisk kandidat

Husk navn, kontaktoplysninger (e-mail) og et billede i dit opstillingsgrundlag.

Opstillingsgrundlaget skal maks. fylde det udleverede opstillingsgrundlag og kan fx indeholde lidt af dette, men ikke alt. Husk begrænsningens kunst:

 • En kort præsentation.
 • Din motivation for at stille op for Alternativet.
 • Lidt om hvad du mener er de vigtigste politiske visioner for Alternativet
 • Lidt om dine personlige politiske mærkesager.
 • Dine tanker om, hvordan en ”Alternativ” politiker går til arbejdet.
 • Refleksion omkring dine mindre stærke sider ifm. at være politiker.

Vær opmærksom på, at man skal have været medlem af Alternativet i mindst tre måneder, for at kunne stille op som kandidat.

Send dit opstillingsgrundlag til storkreds.sydjylland@alternativet.dk.

De følgende spørgsmål kan bruges som inspiration ifm. opstillingsgrundlaget og vil desuden være udgangspunktet for den snak med kandidatudvalget, som du vil blive inviteret til.

 • Hvorfor er du en god repræsentant for Alternativet?
 • Er du god til at bruge Alternativets værdier?
 • Lytter du reelt til andres argumenter?
 • Hvordan er du som debattør?
 • Kan du tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele?
 • Hvordan tager du imod direkte kritik?
 • Opsøger og værdsætter du konstruktiv feedback?
 • Er du en overbevisende taler?
 • Holder du hovedet koldt i en debat?
 • Er du vidende om mange forskellige områder?
 • Er du specialist på specifikke områder?
 • Får du andre til at følge sig godt tilpas?
 • Er du god til at få grupper til at arbejde og til at skabe motivation omkring dig?
 • Kan du sætte dig ind i nye problemstillinger hurtigt?
 • Er du løsningsorienteret? Visionær?
 • Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med frivillige og medlemmer både som
 • kandidat og/eller som folkevalgt?
 • Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme?
 • Hvordan tænker du, at samarbejdet mellem dig og andre kandidater vil fungere bedst?