Indkaldelse til opstillingsmøde for valg af folketingskandidater i Nordsjælland

Kære medlem :dolphin:

Vi skal vælge folketingskandidater i Storkreds Nordsjælland, og du er hermed inviteret til et opstillingsmøde lørdag den 27. marts kl 13 til 15 via Zoom. Du tilmelder dig på mailen storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk senest den 26. marts kl 12:00, så sender vi et link til mødet. Dagsorden og opstillingsgrundlag sendes til dig den 13. marts.

Hvis du får lyst til at repræsentere Alternativet i Folketinget, skal du have været medlem af partiet i mindst 90 dage, og du skal indsende et opstillingsgrundlag. Heri skriver du noget om, hvorfor du vil være en god kandidat for Alternativet, og hvilke dine mærkesager er. Dagen før opstillingsmødet vil du desuden få tilsendt en politisk case, som du skal analysere og forholde dig til. På mødet dagen efter får du mulighed for at fremlægge denne analyse med dit bud på, hvordan du som politiker vil agere i den foreliggende sag. På opstillingsmødet vil du også få tid til at præsentere dig og svare på medlemmernes spørgsmål.

Dit opstillingsgrundalg sendes til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk og deadline er lørdag den 27. februar kl 23:59.

Vi glæder os til at høre fra dig :slight_smile:

Kærlig hilsen
Bina Seff
Forperson
:cherry_blossom: