Indkaldelse til opstillingsmøde den 15. august 2020 - Alternativet Storkreds Sjælland

Kære alle i Alternativet Storkreds Sjælland !

Hermed endelig indkaldelse opstillingsmøde Alternativet Storkreds Sjælland.

Tidligere var der problemer med nogle link/vedhæftninger, men denne gang er der et link til Google Drev, hvor både Opstillingsgrundlag og Videoer kan læses og ses - Link

I et forsøg på at få endnu flere deltagere til mødet og ikke tage chancer i forhold til COVID-19, laver vi mødet om til online møde.

Mødet vil være samme tid fra klokken 10:00 - 13:00 den 15. august 2020, mødet åbnes klokken 09:30 til indtjekning og test af teknik.

Tilmelding SKAL ske på AlleOs. Kun tilmeldte på alle os kan stemme på dagen. Link til eventet på AlleOs - Link

Så er du ikke tilmeldt på AlleOs, gør venligst det. Har du problemer med tilmeldingen så skriv til: storkreds.sjaelland@alternativet.dk

Zoom-link fremsendes inden mødet. Og vil ligeledes kunne tilgås via eventet på AlleOs under Events - Link

Hvis ikke du har brugt Zoom før så skal du lige oprette en profil, og teste kamera og mikrofon. Ved behov vil Bine gerne hjælpe med teknik efter aftale. Skriv på: bine.siefert@alternativet.dk

xxxxx

§ 13 Storkredsforeningens opstillingsmøde
Stk. 1 På et årligt opstillingsmøde vælger eller genvælger storkredsforeningen en delegeret til hovedbestyrelsen, medlemmer til Dialogrådet, Politisk Forum samt kandidater til folketings-, regionsråds og eventuelt også Europaparlamentsvalget. Der skal vælges en suppleant til storkredsens delegerede til hovedbestyrelsen. De delegerede vælges for to år.
(POFO-medlemmerne er valgt for 2 år og derfor først på valg februar/marts 2021. EU kandidater vælges først efter kommunal/regionalvalg)

xxxxx

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Afklaring af afstemningsprocedure (Storkredsbestyrelsen indstiller til at der først afholdes tillidsafstemning til alle posterne jf § 19 stk 4 og herefter direkte valg til HB-suppleant jf § 19 stk 2.)

 5. Orientering fra bestyrelsen: Bine har fået job som sekretariatschef ved Alternativets sekretariat. Der orienteres om Bines rolle i forhold til Storkreds Sjælland.

 6. Valg af RV kandidater
  Line Gessø - Link

 7. Valg af FT kandidater
  Kirsten Kock - Link
  Sascha Faxe - Link
  Peter Kjær Hansen - Link

 8. Valg af 1 storkredsmedlem til Hovedbestyrelsen indtil næste årsmøde i februar/marts 2021
  Dan Lundstedt - Link

 9. Valg af 1 personlig suppleant for storkredsens hovedbestyrelsesmedlem - ligeledes til februar/marts 2021.
  Ingen har meldt sig som suppleant

 10. Evt.
  Storkreds Sjælland har hørt om flere lokalforeninger der er i gang med sammelægninger med andre lokalforeninger.
  Storkredsen vil gerne tilbyde at opstarte en proces der sammen med alle lokalforeninger kigger på hvordan lokalforeningerne i storkredsen fremover kunne organiseres.
  Bine vil præsentere nogle tanker i denne forbindelse med eventuelle sammelægninger. Dette er ikke noget vedtagelsespunkt, men vi ønsker blot en tilkendegivelse på, om der er opbakning til tankerne. Beslutningen ligger i lokalforeningerne.

Venligst på vegne af
Storkredsbestyrelsen
/Dan Lundstedt