Indkaldelse til opstillingsmøde - Alternativet Holstebro

Indkaldelse til opstillingsmøde i Alternativet Holstebro

Alternativet Holstebro indkalder hermed til opstillingsmøde d. 28. Februar 2017, den endelige adresse vil blive sendt ud når vi har endelig bekræftelse på lokale.
På valg er Troels Frøkjær og Bjarne Petersen-Engstrøm.

Velkomst ved Jonas Kastbjerg

Gennemgang af valgproces

Valg af stemmetællere

Afstemning vedrørende bestyrelsens oplæg til proces for valg af kandidater.

Kort præsentation af de anmeldte kandidater til Kommunalvalg’17

Spørgsmål til kandidaterne

Valg af kandidater til opstilling ved Kommunalvalg’17

Afslutning

For en god ordens skyld vil vi meget gerne modtage tilmeldinger som svar på denne mail.

På vegne af bestyrelsen
Jonas Kastbjerg Gaba