Indkaldelse til opstillingsmøde 6 feb 2018 kl 19

Kære medlemmer.

I henhold til vedtægterne skal der først på året - hver år - afholdes opstillingsmøde. Bestyrelsen indkalder derfor til opstillingsmøde

tirsdag d. 6. feb 2018 kl 1900.i Svendborg.

mødested, dagsorden og forslag udsendes snarest.

pbv
Erik Stent Pedersen.