Indkaldelse til opstillingsmøde 14. sept 2019 i Storkreds Sjælland

Kære medlem.

Hermed en indkaldelse til ekstraordinært opstillingsmøde
14. september 2019 10.30-12.00 - sted udsendes senest 14 dage før med de indsendte opstillingsgrundlag og dagsordenen.

På det ordinære opstillingsmøde/årsmøde blev det besluttet at der skulle indkaldes til ekstraordinært opstillingsmøde i september således at der kunne vælges en repræsentant til Dialogrådet samt en suppleant til hovedbestyrelsen for det storkredsvalgte medlem. Du er meget velkommen til at skrive til bine.siefert@alternativet.dk, hvis du ønsker yderligere information om disse to poster.

Du kan læse mere her om Dialogrådet, samt i Landsvedtægterne på s. 14-15.

Læs også om Hovedbestyrelsen rolle i vedtægterne og her. Suppleantposten er en forholdsvis passiv post der først aktiveres ved behov for indtræden.

Hvis du ønsker at opstille til en af disse poster, så beder vi dig udfylde et opstillingsgrundlag. Det er vigtigt, at dette indgives, så de øvrige medlemmer har mulighed for at læse din opstilling før mødet. Opstillingsgrundlag. Der er deadline for indsendelse af opstillingsgrundlaget d. 18/8-2019. Send det venligst til storkreds.sjaelland@alternativet.dk

I den næste udsendelse vil der også fremgå en dato for storkredsens evaluering af valget.

Vi håber, I har haft en god sommer.

Grønne hilsner fra storkredsbestyrelsen

Ida, Christian, Dan, Carsten og Bine