Indkaldelse til opstillings- og årsmøde

Kære medlemmer af Alternativet Fyn
Vi afholder opstillings- og årsmøde onsdag d. 24. marts 2021 kl. 19.00
Vi forventer, at mødet bliver afholdt digitalt grundet forsamlingsrestriktioner.

Dagsorden for opstillingsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Valg af delegeret til Hovedbestyrelsen (vælges for 2 år) samt 1 suppleant
 4. Valg af medlem til Dialogråd
 5. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum samt 1 suppleant
 6. Valg af kandidater til Regionsrådsvalg
 7. Valg af kandidater til Folketingsvalg
 8. Valg af 1 kandidat til Europaparlamentsvalg

Det gælder for alle, der ønsker at opstille, enten som delegeret eller kandidat, at de skal indsende deres opstillingsgrundlag til vores kandidatudvalg senest d. 24. februar. Sendes til storkreds.fyn@alternativet.dk

Dagsorden for Årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg (Politisk Forum og Hovedbestyrelsen)
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Praktiske bemærkninger:
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af minimum 2 af storkredsens medlemmer. De fremsendes til storkreds.fyn@alternativet senest d. 24. februar, så vi kan sende dem ud til medlemmerne i god tid.

Medlemmer, der ønsker at sidde i Storkredsbestyrelsen skal meddele deres kandidatur senest d. 10. marts til storkreds.fyn@alternativet.dk . Årsmødet kan ved simpelt flertal dog dispensere fra dette krav.

Der udsendes senere en orientering om kandidater til diverse poster samt link til mødet.

Evt. spørgsmål kan sendes til storkreds.fyn@alternativet.dk eller ring til Hanne 20924470.

De bedste hilsner fra Jesper Tholstrup, Jes Romme og Hanne Høfsten

1 Synes om

Tusinde tak for invitationen.
Håber da at mange af de gode Fynboer tilmelder sig,
Det kunne være så dejligt at få noget god Å energi igen her på Fyn
Det pipler frem landet over