Indkaldelse til opstilling af POFO-medlem, Konflikmæglingsråds-repræsentant og internt ombudsråd

Indkaldelse til opstilling af POFO-medlem, Konflikmæglingsråds-repræsentant og internt ombudsråd

Kære medlemmer af Nordsjællands Storkreds Alternativet

Nu er det igen blevet tid til, at vælge vores tillidsposter i Storkredsen. Alle med mod på, at få hænderne i masknirummet opfordres til at søge.

Udover folketingskandidater (tidl. udsendt mail) skal der også vælges POFO-medlem, Konflikmæglingsråds-repræsentant: og internt Ombudsråds-repræsentant.

Politisk Forum (POFO):

Det Politiske Forum er Alternativets politiske beslutningsenhed. Her samles hovedbestyrelsen, den politiske ledelse, samt to repræsentanter for alle storkredsene og behandler indkomne forslag til Alternativets politik.

Politisk Forum udvikler ikke Alternativets politik, men kvalificerer og sikrer at de indsendte forslag er i tråd med Alternativets værdier og indstiller efterfølgende forslagene til at blive en del af Alternativets politik. Politisk Forum kan også nedsætte udvalg, der sammen med forslagsstillerne får ansvar for at videreudvikle de indforslag.

De mødes fire gange om året - søndage i uge 4, 12/14, 36 og 46. Mellem møderne varetages dets interesser af et koordinationsudvalg, som Politisk Forum selv nedsætter.
læs mere her. Der skal vælges én person.

Konflikmæglingsråds-repræsentant:

Konfliktmæglingsrådets primære opgave er, at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter.

Rådet af-rapporterer årligt til landsmødet.
Læs mere her. Der skal vælges én person.

Internt ombudsråd:

Alternativets Ombudsråd består af fem medlemmer af Alternativet, som er valgt på Alternativets landsmøde og af tre eksterne medlemmer, som er udpeget af Hovedbestyrelsen.

Ombudsrådet har til opgave ”At evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer,” jf. Alternativets vedtægter.

Ombudsrådet er lige nu ikke funktionelt, grundet manglende hænder til at varetage opgaven. Der ligger altså i denne post en mulighed for, at deltage i udviklingen og sikre funktionen.
Man kan læse yderligere her. Der skal vælges én person. Ombudsrådet skal vælges på landsmødet også, hvorfor dette altså fungerer som en anbefaling fra storkredsen og ikke en direkte post.

Ansøgning:

Ansøgning til konfliktmæglingsråd kræver ikke, at man er medlem af Alternativet.

Ansøgning til poster sendes til: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
Ansøgningen skal indeholde: Navn og kontakt-oplysninger, samt et opstillingsgrundlag (gerne ca. 1 A4 side)

Ansøgere kan forvente, at få deres kandidatur bekræftet indenfor en uge efter afsendt kandidatur.

Deadline for kandidatur er 17.03.18

Endelig udvælgelse af pladser foregår på opstillingsmødet d. 14.04.18 i Hillerød

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger.
Ved spørgsmål kan rettes henvendelse til med-forperson Katarina Ritz: 51904209 eller med-forperson Christopher Rue Molbech: 29813677 eller på storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Grønne Hilsner Nordsjællands Storkreds Alternativet