Indkaldelse til opstilling af Folketingskandidater

Kære medlemmer af Alternativet i Nordsjællands Storkreds.

Det næste valg til Folketinget kan komme før end vi aner. I Nordsjællands Storkreds ønsker vi at opstille et stærkt kandidathold, der på bedst mulige og mangfoldige måde kan repræsentere partiet i den politiske debat.

Er du interesseret i at stille op til Folketinget for Alternativet, skal du være klar med dit opstillingsgrundlag senest den 3. marts 2018 og til at deltage i opstillingsmøde den. 14. april 2018. På et møde den. 22. marts skal du være forberedt til, at møde kandidatudvalget for Nordsjællands Storkreds. Storkredsbestyrelsen har - i overensstemmelse med vedtægterne - nedsat et kandidatudvalg til at afvikle selve processen.

Kandidatudvalgets opgave er at arbejde for et mangfoldigt felt af kandidataspiranter, samt at indstille forslag til opstillingsmødet. Vi forventer, at der bliver valgt 6 kandidater på opstillingsmødet. Vi opfordrer også alle medlemmer i Storkredsen til at møde op den. 14. april og stemme for et stærkt kandidathold.

Ethvert medlem af Alternativet, som har været medlem i mindst 3 måneder før opstillingsmødet, kan stille op. Det gælder også medlemmer, som bor udenfor storkredsen. Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og myndig.
Dit opstillingsgrundlag føres i denne SKABELON og sendes senest 3. marts til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med overskrift kandidatudvalg og dit navn.

Fra nu og frem til opstillingsmødet er alle potentielle kandidater (aspiranter) velkomne til at kontakte medlemmerne af storkredsens kandidatudvalg for at afklare spørgsmål, man måtte have. Dette sker selvfølgelig i fuld fortrolighed. Det endelige felt af kandidataspiranter, inkl. opstillingsgrundlag bliver udsendt via mail til alle medlemmer i storkredsen senest 2 uger før opstillingsmødet dvs. 31. marts 2018.

De omtalte møder afholdes følgende steder:
• Den. 22. marts kl. 19.00: Kandidat-aspiranterne mødes med kandidatudvalget på Carlsbergvej 3 a, 3400 Hillerød.
• Den. 14. april kl. 13.00 – 16.30. Opstillings møde i Aulaen på Frederiksborg Byskole .

Vi glæder os til processen, og håber at mange af jer har lyst til at stille op som kandidat.

Grønne hilsner
Kandidatudvalget

_I kan finde mere information om events, kandidatudvalg og kandidatur på: **_https://nordsjaelland.alternativet.dk/_**_