Indkaldelse til medlemsmøde d. 22/2-2017

Næste møde i Alternativet Hedensted onsdag d. 22. februar kl 19.00, hos Peter Barner Steinbrenner, Kildevej 3, 8763 Raskmølle.
Der kan sættes punkter på dagsordenen nogle dage endnu. Foreløbig til drøftelse: et forslag om og tilbud til os om en dabataften om borgerløn. Det lyder spændende. Der er nok andre små og store punkter til d. 22. De kan sendes til undertegnede. F.eks. opfølgning på emner fra sidste møde?
Hvor er referatet mon?
Hilsen Mads og Gunnar