Indkaldelse til medlemsmøde d. 20/03-2018 samt Ref. AltHedensted Møde 6/2-2018

Der er møde på tirsdag - klokken 19:00 - hos Karen og Gunnar


Referat fra alt.hedenstedmøde d. 6.2. 2018 hos Karen og Gunnar, Overholmvej 28 i Hedensted.
Til stede var Henrik, Gunnar, Karen, Tatiana og Toni.

Vi sagde goddag og velkommen til Tatiana, der har meldt sig ind i november og som var med til sit første alt.hedenstedmøde - og som har meldt sig som Folketingskandidat!!!

Dette, at Tatiana mødte frem, gav hos Karen anledning til reflektioner over den store usynlighed der hersker hos størstedelen af Ås medlemmer i Hedensted kommune.

Men - nu her efter kommunevalget, skal vi jo igen have samlet os om nogle emner at arbejde med. Flere ting kom på bordet.
Adspurgt ville Tatiana, der er akupunktør, kranio-sakralterapeut m.m., gerne have fokus på alternativ behandling. Det er jo et kæmpestort område, der kan gribes an på mange måder. Vi blev hurtigt enige om, at det ikke er et kommunalt emne, men måske på Regionsplan. Det vil derfor være oplagt at spørge Ås Regionsrådsmedlem Rasmus Foged om hans holdning til et eventuelt engagement i emnet. Henrik tager fat i ham - det vil være godt at får et møde med Rasmus inden nogen går i gang med forberedelserne.
Det vil kræve meget arbejde at “fodre” Rasmus med gode argumenter, facts osv., ligesom det naturligvis også skal afstemmes med Alternativets politik på området. Indfaldsvinklen er også vigtig: er det alt. beh. som sådan, en bestemt behandlingsform (f.eks. akupunktur), evt. hvordan virker det på en bestemt sygdom, er det et samarbejde mellem diverse behandlergrupper/foreninger, skal der arbejdes for bedre muligheder for tilskud til alt. beh., er det samarbejdet mellem læger og alt. beh. der er i fokus, eller…?
En mulighed kan være at appellere til Ås samtlige medlemmer for etablering af en landsdækkende gruppe / politisk forum, der undersøger mulighederne.

Henrik har tænkt over muligheden for nedsættelse af omvendte § 17 stk. 4.- grupper. En kommune må lave et særligt udvalg på et bestemt område - en projektgruppe med “eksperter”, politikere m.fl… I Hedensted har man besluttet, at der skal være en født formand (Henrik mener han er DFer) og det sætter jo på forhånd visse begrænsninger. Kan alt.hedensted lave det omvendte? Altså samle en gruppe mennesker - en task force - som til sammen ved en helt masse om et bestemt emne/område og dertil invitere politikere, hvis det giver mening f.eks. i forbindelse med ansøgninger om kommunale midler, fonde eller andet. Det er lidt a la Borgernes Forsamlingshus, hvilket naturligt førte frem til, om ikke de to ting kunne forenes. Måske task force-gruppen kunne stå for en BF-aften, hvor emnet bliver diskuteret på bedste demokratisk vis og som derefter måske inddrager flere borgere eller “vidensgrupper”, så der er større chance for at det virkelig bliver “borgernes” ønsker og muligheder for at handle, der kommer i centrum → større politisk bevågenhed og dermed handling.

Naturligvis var der allerede flere emner, der er relevante.
Henrik fremførte selv FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. (Aktuelt: Professor Steen Hildebrandt holder foredrag om netop dette emne d. 21. februar kl. 19 på Dansk Produktionsunivers / Rugekassen, Vejlevej 21, 8722 Hedensted).

Et emne i samme kategori, men på et mere jordnært plan kom fra Karen - provokeret af de seneste dages meldinger om insektdød over hele Europa og 3 mill. færre fugle i DK over de sidste 40 år: Blomster i stedet for græs - på både kommunens og virksomhedernes arealer - Blomstrende Hedensted? (Som Blomstrende Ærø) - Vild Virksomhed! (med inspiration fra Vild med vilje). Karen har taget sig på at udarbejde en beskrivelse, der kan bruges til et BF-møde samt en henvendelse til kommunen (Mads Kehlet-Munk er et godt bud på en kommunal samarbejdspartner), evt. til diverse virksomheder, landmænd og private græsplæneejere?

Gunnar havde to emner: Infrastrukturen i kommunen.
og hvad der skal ske med det hedengangne og delvist nedbrændte Fakkegrav Badehotel. Danmarks Naturfredningsforening er blevet inviteret sammen med kommunen til en drøftelse af arealets benyttelse nu, hvor ejeren har fået afslag på bygning af boliger. Gunnar deltager.

Næste møde er berammet til d. 20.3. kl. 19.00 hos Toni, Klakring Stationsvej 18.

Bedste hilsner
Toni

Karen og Gunnar bor på Overholmvej 28 i Hedensted.