Indkaldelse til kandidatopstillingsmøde i Region Hovedstaden

Storkredsene Bornholm, København, Københavns Omegn og Nordsjælland indkalder til Kandidatopstillingsmøde til Regionsrådsvalget i Region Hovedstaden

{tekst i blåt er hyperlink}

søndag, den 21. maj kl. 11.00

Sted: Meddeles senere.

Stedet beror på hvor mange der tilmelder sig inden tilmeldingsfristens udløb, som er den 5. maj.

Tilmelding sker på AlleOs

Se indkaldelsen her

Hvis du ønsker du at stille op som kandidataspirant til Regionsrådet i Region Hovedstaden opfordrer vi dig til at læse Indkaldelsen i sin helhed og udfylde og indsende ansøgningsformularen.

Kandidatansøgning med opstillingsgrundlag

Bemærk! vi skal have modtaget din ansøgning den 23. april kl. 23.59.

KH
De fire storkredse