Indkaldelse til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling.

Generalforsamling Alternativet Lyngby Taarbæk

Tirsdag d. 12. Marts 2019, kl. 18.00 - 20.00

Rustenborg vej 2 i Lyngby.

Program

Vi har valgt at dele mødet op i to dele.

Først vil vores to lokale kandidater til folketinget, Marianne Victor Hansen og Anders Stjernholm informere om valget, og der vil være lejlighed til spørgsmål og debat.

Vi har også planlagt en workshop om lokalforeningens formål og visioner. Hvad synes medlemmerne der skal sættes på den lokalpolitiske dagsorden?

Og endelig den formelle generalforsamling, der vil foregå efter den udsendte dagsorden, med beretning, valg af bestyrelsesmedlemmer og så videre.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Se endvidere vedtægternes § 10.

Specielt hvad angår bestyrelsesmedlemmer, så skal vi gerne kunne vælge to.

Så tænk over om det er noget for dig!

Hvis du gerne vil vide noget mere om bestyrelsesarbejdet, så ring gerne til en af os i bestyrelsen. Erik Wasli (Forperson) 22 28 59 20.

Der vil iøvrigt være sandwich, guf og lidt godt at drikke, så derfor vil vi gerne have en tilmelding fra dig der gerne vil spise med. Anfør gerne hvis der er særlige hensyn i forhold til sandwich.

Dagsorden for generalforsamling

Tirsdag d. 12. Marts 2019, kl. 18.00 - 20.00

Rustenborg vej 2 i Lyngby.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent, og registrering af fremmødte.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af udvalgsmedlemmer.
 8. Valg af politiske kandidater.
 9. Ændring af vedtægter.
 10. Valg af ekstern revisor.
 11. Eventuelt.

Den nuværende bestyrelse består af:

Erik Wasli - forperson.

Jarl Lundin Overbeck - kasserer. (er på valg, og genopstiller ikke).

Anders Kyster. (er på valg og genopstiller).

Jannik Larsen. (er på valg og genopstiller).