Indkaldelse til generalforsamling

Gentofte den 8. marts 2017

Kære medlem af Alternativet i Gentofte
Nu kommer der lidt flere oplysninger om generalforsamlingen d. 30. marts kl. 18.00-20.30 i kantinen på Gentofte Rådhus. Det bliver også vores et-års fødselsdag, som vi håber, at mange vil være med til at fejre.

Et af de vigtige punkter er opstilling til bestyrelsen. Her har vi meget brug for flere gode kræfter. Så overvej gerne, om du vil stille op.

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 personer plus suppleant. På den stiftende generalforsamling lagde vi vægt på at blive en ’stor’ bestyrelse, så vi kunne foretage en god fordeling af opgaverne. Vi blev 7 plus en suppleant.

Vi har haft et godt første år med mange inspirerende drøftelser, gradvis udbygning af kontakter til medlemmer og samarbejde med andre aktører i civilsamfundet.

Vi er fire bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil fortsætte: Bo Christiansen, Heidi Eid, Ove Lund og Gitte Haslebo. Der vil derfor blive brug for mindst 4 personer, der kunne have lyst til at være med i den næste spændende fase, der handler om Kommunalvalget i november 2017. Her skulle der være gode chancer for, at Alternativet kan få mindst én plads i kommunalbestyrelsen. Denne næste fase kommer til at handle om politikudvikling, opstilling af kandidater, kampagne, events, medieindsats mv., hvor bestyrelsen får en vigtig rolle med at organisere arbejdet i tæt samarbejde med medlemmerne.

I øvrigt kan vi fortælle, at der dags dato er 176 medlemmer, hvilket er det højeste tal sammenlignet med de andre kommuner i Københavns Omegn.

Hvis du vil overveje at stille op til bestyrelsen og har brug for yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at ringe til en af os:

Gitte Haslebo: 39 620505
Ove Lund: 23 451249
Bo Christiansen: 21 685439
Heidi Eid: 60 444976

Hvis du vil stille op til bestyrelsen, bedes du sende et par linjer til gh@haslebo-partnere.dk senest tirsdag d. 14. marts.

Vi sendte dagsordenen til generalforsamlingen ud d. 28. februar. For at spare dig for at rode efter gamle mails, får du den lige her:

Dagsorden

 1. Overblik over mødet
 2. Præsentation
 3. Valg af dirigent
 4. Valg af stemmetællere og referent
 5. Bestyrelsen på slap line (årsberetning)
 6. Hvordan fremmer vi demokratiet i Gentofte kommune? (fælles drøftelse)
 7. Forberedelse til kommunalvalget.
  Hvis du har interesse for eller viden/erfaring indenfor de områder kommunens faste udvalg (Økonomi,
  Social, Børne- og Skole, Kultur-, Unge- og Fritid, Teknik- og Miljø, Erhvervs- og Beskæftigelse og
  Byplan) beskæftiger sig med, håber vi meget, at du har lyst til at deltage i Alternativets politikudvikling
  på et af områderne.
 8. Input til samarbejde med andre partier (herunder spørgsmålet om at indgå i teknisk valgforbund op til kommunalvalget)
 9. Drøftelse af ideer fra medlemmer
 10. Fremlæggelse af regnskab for 2016 og budget for 2017 og godkendelse
 11. Valg af bestyrelse og suppleanter
 12. Ændring af vedtægter
 13. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Gitte Haslebo og Ove Lund
Næstforperson og bestyrelsesmedlem

Det ser jeg frem til