Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlem af Alternativet Glostrup

Du indkaldes hermed til generalforsamling for Alternativet Glostrup torsdag den 30. marts 2017 kl 19:00 i Glostrup Fritidscenter møderum 5.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent og registrering af fremmøde.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af udvalgsmedlemmer
 8. Valg af kandidater til Kommunalbestyrelsen
 9. Ændring af vedtægter
 10. Valg af ekstern revisor
 11. Eventuelt – herunder ikke forslag til afstemning.

Vi har kandidater til bestyrelsen og aspiranter til KV17-kandidat, men kan altid bruge flere.
Hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget den 21. november 2017, skal du meddele bestyrelsen herom senest 14 dage inden generalforsamlingen med en kort beskrivelse af dig selv.
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du meddele dette i forvejen ved at skrive til bestyrelsen, husk en kort beskrivelse af dig selv, eller blot melde dit kandidatur til selve generalforsamlingen.

Der vil blive sørget for god forplejning i form af kaffe, te, kage og frugt. Udover dagsordenen vil der også blive rig mulighed for at drøfte den politiske situation i Glostrup såvel som på landsplan.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Alternativet Glostrup
Forperson Morten Bybjerg Nygaard