Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer

I indkaldes hermed til generalforsamling i Alternativet Syddjurs mandag d.26. April kl19-21.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne - forslaget der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sendt til bestyrelsen mindst 14 dage før mødet.

Mødet afholdes på Kalø Højskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde

Mvh Bestyrelsen