Indkaldelse til generalforsamling i Alternativet-Halsnæs

Indbydelse til den årlige generalforsamling

Med valg til bestyrelse, d. 6 oktober kl. 13 - 16

Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2 A, 3300 Frederiksværk

Kære med-alternativister… så er tiden inde til at vi skal ses.

Ifølge vedtægterne skal mødet afholdes i september måned. Det når vi desværre ikke i år. Det beklager vi meget, men håber ikke det vil få en afgørende betydning på din evt. deltagelse.

Vi starter dagen med et oplæg af folketingskandidat for Nordsjælland, Therese Scavenius.

“Det kan ikke vente”

Jeg er folketingskandidat for Alternativet i Nordsjælland og har i mit politiske arbejde særligt fokus på at styrke vores demokrati og den nødvendige grønne omstilling af det danske samfund.

Danskerne er i stigende grad bekymrede over de store miljøproblemer, vi står overfor, både herhjemme og på verdensplan, men vores politikere har ikke handlet på den bekymring. I stedet for at sikre miljø og klima med lovgivning, har de reelt overladt ansvaret til den enkelte forbrugers samvittighed.

Og det virker desværre ikke.

Danmarks CO2 udledning er igen stigende, og vi lever ikke op til vores internationale forpligtelser på området.

Hvis vi skal ændre den udvikling, har vi brug for få en sammenhængende politisk plan for grøn omstilling inden for landbrug, energi og transport. Og de danske politikere skal igen påtager sig det moralske og ledelsesmæssige ansvar for at løse de miljømæssige problemer vi står overfor.

Jeg vil arbejde for at styrke vores frie, liberale demokrati. Jeg vil arbejde for en hurtigere og mere ambitiøs grøn omstilling i alle dele af det danske samfund, og jeg vil arbejde for at genetablere Danmark som en førende nation inden for grøn teknologi.

Vi kan gøre det meget bedre.

Med venlig hilsen

Theresa Scavenius

Efter Therese’s oplæg med efterfølgende debat, følger generalforsamlingen med dagsorden jvf. Vedtægterne.

Vi vil spørge dig om du har lyst til at være med?

Vi er på vej mod et snarligt folketingsvalg og det vil sætte pejlemærker for vores kommende aktiviteter. Der er derfor hårdt brug for alle gode kræfter for at udvikle vores politik og gøre opmærksom på den - det kalder på kreativiteten.

Er du grøn? - har du gode ideer? - Og har du lyst til at være med i et team hvis formål er at arbejde konstruktivt og tænke nyt? - Så er du mere end velkommen :green_heart:. - Vores bestyrelsesmøder er åbne for alle, så du kan altid møde op og være med.

Hvis du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsesarbejdet, så skal du meddele os dit kandidatur senest fredag d. 28 september.

Vi håber at se både kendte og nye ansigter blandt vores medlemmer. Ikke mindst vil vi meget gerne slå et slag for at få yngre kræfter med i arbejdet.

Bestyrelsen

Lokalforeningen

Alternativet-Halsnæs