Indkaldelse til Generalforsamling Alternativet Lokalafdeling Lyngby - Taarbæk

Indkaldelse til Generalforsamling Alternativet LTK

Generalforsamling Alternativet Lyngby Taarbæk

torsdag d. 12. Marts 2020, kl. 18.00 - 20.00

Fælleshuset Rustenborg vej 2 i Lyngby.

Velkommen til generalforsamling.
Vi vil gerne starte mødet med en dialog om lokalforeningens arbejde. (Overlevelse) Hvad synes medlemmerne der skal sættes på den lokalpolitiske dagsorden?

Kunne du tænke dig at blive kommunalbestyrelsesmedlem? Så er vi nogle bestyrelsesmedlemmer der gerne vil bakke dig op med al vores erfaring.

Næste kommunalvalg er i november 2021, så det er nu vi skal igang med aktiviteter.

Herefter har vi den formelle generalforsamling, der vil foregå efter den udsendte dagsorden, med beretning, valg af bestyrelsesmedlemmer og så videre.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest to uger (d. 27. februar) før generalforsamlingen. Se endvidere vedtægternes § 10.

Specielt hvad angår bestyrelsesmedlemmer, så skal vi gerne kunne vælge mindst en, men gerne flere. Så tænk over om det er noget for dig!
Hvis du gerne vil vide noget mere om bestyrelsesarbejdet, så ring gerne til en af os i bestyrelsen. Erik Wasli (Forperson) 22 28 59 20.

Der vil iøvrigt være sandwich, guf og lidt godt at drikke, så derfor vil vi gerne have en tilmelding fra dig der gerne vil spise med. På e-mail: erik@wasli.dk.

Alternativet Lyngby Taarbæk

Dagsorden for generalforsamling

Torsdag d. 12. marts 2020, kl. 18.00 - 20.00

Rustenborg vej 2 i Lyngby.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent, og registrering af fremmødte.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse og fastlæggelse af lokalt kontingent.
 5. Behandling af forslag fra medlemmer.
 6. Valg til bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af udvalgsmedlemmer.
 8. Valg af politiske kandidater.
 9. Ændring af vedtægter.
 10. Valg af ekstern revisor.
 11. Eventuelt.

Den nuværende bestyrelse består af:

Erik Wasli, forperson. (Er på valg og genopstiller)

Anders Kyster, kasserer.

Jannik Larsen - trækker sig i utide