Indkaldelse til fælles, landsdækkende opstillingsmøde, samt Nordjyllands opstillingsmøde for folketingskandidater og kandidater til Hovedbestyrelsen, og storkredsens ordinære årsmøde

Kære medlem af Alternativet i Nordjylland,

Vi indkalder hermed til ordinært årsmøde i storkredsen samt til opstillingsmøde i storkredsen for så vidt angår folketingskandidater og delegeret til Hovedbestyrelsen, samt suppleant for denne.

Vi har i bestyrelsen i Storkreds Nordjylland valgt at tilmelde os Alternativets fælles opstillingsmøde. Dette er et nyt initiativ for at samle os om Alternativets politiske projekt. og de opgaver der er i forbindelse med opstilling af kandidater. Efter en fælles indledning med de øvrige storkredse online, deles vi i storkredse til de separate, formelle møder. Du kan også deltage digitalt, og link til begge halvdele af formiddagen udsendes sammen med dagsordener og opstillingsgrundlag.

Mødet foregår d. 17. marts 2024 kl. 11. Vi samles i Mødelokale 2-3 i Medborgerhuset, Renddsburggade 2, 9000 Aalborg 10.30, med mødestart kl 11. Der vil være kaffe/the og lidt let forplejning.

Kandidater til folketingsvalg skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til storkreds.nordjylland@alternativet…

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes inden d. 18. februar til storkreds.nordjylland@alternativet.

Medlemmer, der ønsker at stille op til storkredsens bestyrelse skal indsende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til storkreds.nordjylland@alternativet.dk

Kandidater til at blive medlem af Dialogrådet (1 person kan vælges), og medlem af Politisk Forum (2 personer skal vælges), skal sende deres opstillingsgrundlag inden d. 18. februar til storkreds.nordjylland@alternativet.

Opstillingsgrundlag til politiske hverv skal indeholde:

Underskrevet kandidaterklæring: Generel Kandidaterklæring alle valg - delt på AlleOs - Google Documenten

Opstillingsgrundlag, jf. denne vejledning:

Vi glæder os til at se dig til vores opstillings- og årsmøde.

Yderligere materiale bliver udsendt tættere på mødedatoen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Anne-Marie Hemmeth (anne-marie.hemmeth.hb@alternativet.dk, tlf. 25 11 49 84).

Grønne hilsner

Storkredsbestyrelsen