Indkaldelse til fælles landsdækkende opstillingsmøde ifm KV/RV25 samt Nordsjællands Års- og opstillingsmøde ifm FT/HB/POFO

Kære medlem i Storkreds Nordsjælland!

Der er ca. halvandet år til vi skal til stemmeurnerne i kommunerne og vælge kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. Forhåbentlig kan vi få opstillet kandidater til begge valg. Samtidig er det muligt at opstille/genopstille til Folketinget, Hovedbestyrelsen/HB og Politisk Forum/POFO

Vi indkalder derfor til opstillingsmøde i Storkreds Nordjælland d. 17. marts kl. 10:30 til 14 i Kedelhuset, Fredensvej 12 B i Hillerød. Se også beskrivelse og tilmeld dig på AlleOs.

Det skal være muligt at stille op i de kommuner, der ikke har lokalforening. Derfor bliver der tale om landsdækkende digital afstemning, som bliver varetaget centralt fra. Det har vi valgt at tilslutte os, således at det er muligt at stille op i alle kommuner i Nordjælland: Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Fredensborg, Halsnæs, Allerød, Rudersdal, Frederikssund, Egedal, Furesø, og Helsingør.

Efter en fælles indledning med de øvrige storkredse online, deler vi os ud i de enkelte Storkredse, til konkrete aspirantpræsentationer og afstemninger.

Aspiranter til regionsrådsvalg skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 18. februar 2024, både til storkreds.nordsjælland@alternativet.dk og til medlem af storkredsens kandidatudvalg Rasmus Rydahl (rasmusrydahlalternativet@gmail.com.

Aspiranter til kommunalvalget 2025 skal sende deres opstillingsgrundlag senest d. 25. februar 2024 både til

storkreds.nordsjælland@alternativet.dk og til medlem af storkredsens kandidatudvalg Rasmus Rydahl (rasmusrydahlalternativet@gmail.com).

Nederst i mailen er vedhæftet et forslag til, hvad et opstillingsgrundlag skal indeholde og den kandidaterklæring, der skal underskrives for at kunne stille op.

Hvis du gerne vil tale med nogen, der har prøvet det før, kan du ringe til Nanna Høyrup 26218390 eller andre du ved der har stillet op.

Vi glæder os rigtig meget til at modtage opstillingsgrundlag og til at se rigtig mange medlemmer til valghandlingen.

Efter en pause med let frokost ca. kl. 13 fortsætter vi med vores eget fysiske årsmøde, hvor du kan høre om livets gang i storkredsen, hvordan vores økonomiske situation er. Du skal også vælge HB/Hovedbestyrelsmedlem medlem , POFO/Politisk Forum medlem samt kandidater til folketingsvalg. Det er også her, du hører, hvem lokalforeningerne har valgt til kredsbestyrelsen.

Ønsker du at blive Storkredsens medlem af Hovedbestyrelsesmedlem/HB i en 2 årig periode, kan du sende et opstillingsgrundlag til storkreds.nordsjælland@alternativet.dk senest d.18/2.

Ønsker du at stille op til POFO for en 2 årig periode i POFO (politisk forum) skal du sende opstillingsgrundlag på storkreds.nordsjælland@alternativet.dk. Vores andet POFO medlem Nicolaj Dam Nyholm er ikke på valg.

Du kan læse om POFO og HB her:

https://alternativet.dk/application/files/8216/9262/8338/Stokredsforeningernes_minimumsvedtaegter_af_MAJ_2023.pdf

Ønsker du at stille op som folketingskandidat, skal du sende dit opstillingsgrundlag til storkreds.nordsjælland@alternativet.dk senest 18 februar 2024.

Andre forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsendes inden d. 18. februar 2024 til storkreds.nordsjælland@alternativet.dk De skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.

Der vil straks efter 18. Februar blive udsendt endelig dagsorden til årsmødet.

Bedste hilsener

På vegne af storkredsens bestyrelse,

Christa, Ingrid og Nanna

Opstillingsgrundlag:

https://docs.google.com/document/d/1FlnMStbgpBLRDu3DXs0KeB2CuUKhMv2pdIcP31nyE
Iw/edit?usp=sharing

Opstillingsgrundlag til politiske hverv skal indeholde:

Underskrevet kandidaterklæring:

https://docs.google.com/document/d/1zBaTfN_HtaopNu3DaAkaWDjJ7cnT17JuneVhgGf0CS
s/edit?usp=sharing