Indkaldelse til EP-opstillingsmøde og valg af POFO repræsentanter

Indkaldelse til opstillingsmøde 10/6 i Storkreds København

Valg til:

 • Politisk Forum: 2 pladser + 1 suppleant
 • Kandidat til Europaparlamentet: 1 kandidat

Tidspunkt:

 • 10/6 kl 10.30-13.15

Sted:

 • Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal (Herup Salen)
 • 2720 Vanløse

Dagsorden

 • 10.30-11: Check in
 • Velkomst
 • Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • Præsentation af kandidater til Politisk Forum (POFO)
 • Valg af kandidater til POFO
 • Om Europaparlamentsvalg og Alternativet
 • Præsentation af kandidater til Europaparlamentsvalget
 • Valg af kandidat til Europaparlamentsvalg
 • Pause
 • Afslutning med resultat af afstemning

Kandidater til POFO:

 • Rolf Bjerre
 • Birgitte Kehler Holst

Kandidat til suppleant til POFO

 • Claus Lee

Kandidater til Europaparlamentsvalg:

Opstillingsgrundlag Jakob Rerup

Nye fælleseuropæiske værdier
Bæredygtighed, fuld beskæftigelse, etik og frihed bør være de værdier vi bygger fremtidens Europa på.
Et EU, der arbejder for FN’s 17 verdensmål.

Mere nærhed og transparens
Jeg mener, man i EU bør genindføre posten som kommissær for kommunikations strategi i EU, som eksisterede 2004-2010. Man kunne kalde posten “Kommissær for åbenhed, transparens og oplysning om EU.” Altså en kommissær post, som arbejder for udbredelsen af kendskabet til EU og arbejder for en type kommunikation, som minimerer afstanden mellem borgerne og EU.

En økonomi der styrker borgernes økonomi og ikke storindustrien
“Fuld beskæftigelse og mindsteløn” som valgslogan frem for “lav inflation.”
En fælleseuropisk virksomhedsskat på 25 %, så vi undgår ”race to the bottom” internt i EU.
Og så bør vi arbejde for at øge graden af bankernes udlån i EU, så der bliver en større del, der går til investeringer såsom nye IT-systemer og lån til start af ny virksomhed. I øjeblikket går kun omkring 10-15 % af bankernes udlån i Danmark til investeringer.
Og ingen nye handelsaftaler, som bidrager til at forøge presset på miljøet eller udpining af klodens naturressourcer.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5ZLoYhku-Ts

Jan Kristoffersen
Folketingskandidat, Alternativet

Jeg ser fremtidens EU som et globalt fredsprojekt. Jeg ser fremtidens EU gro i FNs verdensmål. Jeg ser hver eneste forordning og hvert eneste direktiv blive vurderet på baggrund af klodens fælles bedste.

Jeg ser det overstatslige samarbejde som tre solide træer. Et træ der hedder klima og miljø. Et træ der hedder det indre marked og et træ der hedder demokrati og frihedsrettigheder.

Trækronerne er en ægte tredeling af magten. Kommissionen som udøvende magt. Ministerråd og EU-parlament som lovgivende magt, og en EU-domstol som den dømmende magt.

Så handler fremtidens EU om en verden, hvor vi ikke bruger mere end kloden kan bære.

Så handler fremtidens EU om et solidt socialt velfærdsgulv, hvor vi med reformer af handelsaftaler, penge og finanspolitik sørger for at ingen skal være bange for at blive syge eller gamle.

Så handler fremtiden EU om, at vi stædigt og vedholdende insisterer på respekten for civilsamfund, erhvervsliv og retsstat. Som granitten i fremtidens demokrati.

Det er det EU, jeg vil være med til at plante i Europaparlamentet. Det er den fremtid, jeg gerne vil vande.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Xansp5DxxqU

De bedste og grønneste hilsner

EPV-gruppen og Storkreds København

1 Like