Indkaldelse til ekstraordinært supplerings- og opstillingsmøde

Kære medlem

Vi har en kandidat der beder om lokalforeningens støtte til at opstille til kommunalvalget 2021 i Odense.

Derfor indkalder bestyrelsen til ekstraordinært supplerings- og opstillingsmøde, og beder alle medlemmer overveje om de skulle have lyst til at give en håndsrækning. Som frivillig, ved indtræden i bestyrelse eller opstilling som kandidat.

Mødet foregår onsdag den 13 oktober klokken 17.00 - 18.00, og vil foregå digitalt.

Mødelink fremsendes sammen med valggrundlag der sendes ud senest en uge før det ekstraordinære møde.

Hvis du ønsker, at opstille som kandidat bedes du sende opstillingsgrundlag til bestyrelsen på mail: odense@alternativet.dk senest den 29. september 2021.

Hvis du ønsker, at opstille som kandidat til bestyrelse bedes du ligeledes sende opstillingsgrundlag til bestyrelse på samme mail. Det vil dog være muligt, at opstille til bestyrelsen på selve mødet.

Dagsorden for møde den 13 oktober klokken 17-18.

Velkomst:
Valg af dirigent og referent:

Punkt 1.
Ændring af kommuneforeningens vedtægter;

Gældende § 10, Stk 1.

Kommuneforeningens arbejde faciliteres af en bestyrelse - herefter benævnt tillidsgruppen - bestående af 7 personer. Er der ikke 7 kandidater, vælges 5.

Til tilidsgruppen vælges ved seperate valg yderligere 2 suppleanter.

Foreslås ændret til

Stk. 1 Kommuneforeningens arbejde faciliteres af en bestyrelse - herefter benævnt tillidsgruppen - bestående af 3 - 7 personer.

Til tillidsgruppen kan der ved separate valg vælges yderlige 2 suppleanter.

Begrundelse:
Det er i øjeblikket svært at rekruttere medlemmer af bestyrelsen, så en smidigere bestemmelse i forhold til antal medlemmer i bestyrelse samt suppleanter er ønskeligt.

Fordele: Det gør det muligt, at samle en bestyrelse.
Ulemper: Magt og kompetence samles i teorien på færre hoveder.

Punkt 2.
Indsupplering af nye bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3.
Valg af kandidater til kommunalvalget.

Afslutning af møde.