Indkaldelse til ekstraordinært opstillingsmøde i Odense

Hej alle sammen

Da et medlem af lokalbestyrelsen/tillidsgruppen har valgt at trække sig, afholder vi et ekstraordinært opstillingsmøde i håbet om, at et nyt medlem vil træde til.

Vi er klar til at samle de grønne kræfter og få minimum én repræsentant valgt til Alternativet Odenses lokale tillidsgruppe. I Odense kalder vi vores lokalbestyrelse for tillidsgruppen - fordi det er medlemmerne, som viser tilliden til de enkelte repræsentanter i tillidsgruppen ved at stemme dem ind. Ligeledes huskes det enkelte bestyrelsesmedlem også på, at det er medlemmernes stemme, man viderebringer i de afgørelser, der besluttes lokalt. Ønsker man at opstille selv til en post i Alternativet Odenses lokalforening bedes ens opstilling sendt digitalt til odense@alternativet.dk.

Læg mærke til, at mødet afholdes digitalt og at deltagelse sker via Facebook Messenger. Derfor er det vigtigt, at man tilmelder sig begivenheden på linket nedenfor:
:point_down::point_down::point_down:

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretningen fra tillidsgruppen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer (Link til vores vedtægter: 2019.03 Vedtægter for Alternativet Odense - Google Documenten)
 7. Behandling af øvrige forslag
 8. Valg
  a. Valg af kandidater til byråd efter behov
  b. Valg til tillidsgruppen
  c. Valg af suppleanter
  d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget - helst digitalt - af tillidsgruppen senest to uger før årsmødets afholdelse. Forslag bedes sendt til odense@alternativet.dk.

De grønneste hilsner
Tillidsgruppen i Alternativet Odense