Indkaldelse til ekstraordinært opstillingsmøde 14/9-19

Kære medlemmer i Storkreds Sjælland

Hermed indkaldelsen med dagsorden til det ekstra-ordinære opstillingsmøde d. 14/9-19 kl. 10.30-12.00 på Café Skema, Nørregade 2, 4100 Ringsted.

Dagsordenen er som følger:

  • Valg af dirigent og referent
  • Afklaring af afstemningsprocedure (Storkredsbestyrelsen indstiller til at der først afholdes tillidsafstemning til alle posterne jf § 19 stk 4 og herefter direkte valg til HB-suppleant jf § 19 stk 2.)
  • Præsentation af Dialogrådskandidat
  • Præsentation af HB-suppleantkandidaterne
  • Afstemning
  • Resultat.
  • Evt.

Følgende opstiller:

Dialogrådet:
Helle Chelina Jensen

HB-suppleant:

Birk J. Faxe

Valon Saciri

Yderligere medsendes det seneste om strategiprocessen fra Ruth og Jakob

Vi har tidligere lovet, at vi ville arrangere en evalueringsdag i storkredsen for vores medlemmer, såfremt der var stor tilslutning. Vi må bare sande, at vi desværre ikke har ressourcerne i øjeblikket, og må henstille til den evaluering der foregår på Dialog. Hvis nogle ønsker at lave et tilsvarende arrangement, så lad os høre om det.

Grønne hilsener fra

Storkredsbestyrelsen