Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Kære medlemmer i Nordsjælland,

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde d. 9. oktober fra 19.00 til 21.00 i Hillerød med henblik på at ændre Storkredsens vedtægter, så vi kan holde årsmøde i marts istedet for i oktober. Vi havde planlagt årsmøde d. 26. oktober, men der er medlemsmøde for hele partiet i Middelfart den dag. Et årsmøde i marts falder også sammen med valg til POFO og dialogrådet og vil passe bedre ind i vores årshjul. Dagsorden med tid og sted udsendes senest to uger før mødet.

Bedste hilsner

Mette Jeppesen
Forperson i Storkredsen