Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde til opstillingsmødet

Indkaldelse til årsmøde og opstillingsmøde

Kære fynske alternativister.

Nu er valget udskrevet og vi er så heldige at flere kandidater vil melde sig ind under Alternativets faner.

Til det ekstraordinære landsmøde valgte Alternativet at give mulighed for at man kan opstille som kandidat efter 1 dags medlemsskab fremfor de normale 90.
Dette blev besluttet på landsmødet i kølvandet på at Den grønne studenterbevægelse og Klimabevægelsen opfordrede de små grønne partier om at slå sig sammen. Alternativets svar her var at lade de andre grønne partier melde sig ind under Alternativets faner - hvilket mange heldigvis har takket ja til.

For at vi kan efterkomme landsmødets vedtægtsændringer vil vi her i storkredsen indkalde til ekstraordinært årsmøde på onsdag d. 12 oktober i forbindelse med det i forvejen indkaldte opstillingsmøde.

Års- og opstillingsmødet vil foregå Kochsgade 31D. 5000 Odense kl.19-21
Det vil også være muligt at være med til mødet og afgive stemmer digitalt. Hvis dette ønskes kontakt da Carsten på telefon 51512811

Normalt kan årsmøde ikke indkaldes så hurtigt, men i valgkampstider siger vedtægterne at man kan indkalde med to dages varsel - hvilket vi gør nu her.

Dagsorden

Årsmødet

  1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referenter
  2. Bestyrelsens beretning for storkredsen 4. Behandling af forslag - Vedtægtsændring: Storkredsbestyrelsen indstiller til at vi ændrer paragraf 11 i stk. to således at man kun skal være medlem i 1 dag for at kunne blive opstillet såfremt medlemmerne godkender dem. Nuværende ordlyd “Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. “ Forslagets ordlyd

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum 1 dag ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

  1. Eventuelt

Opstillingsmøde

  1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referenter
  2. Kandidatudvalgets foreløbig evaluering af kandidatfeltet
  3. Godkendelse af kandidater (se bilag 1)
  4. Valg om listeopstillet eller sideopstillet
  5. Valg om rækkefølge af kandidater på stemmesedlen
  6. Evt

Bilag 1 Opstillingsgrundlag Marianne Lassen

Jeg hedder Marianne Lassen, er 59 år og bor i Silkeborg.
Jeg er skolelærer, har undervist i Folkeskolen, undervist 2- sprogede, på VUC, haft specialundervisning, samarbejde med VISO, PPR, er domsmand og nævning v. Vestre Landsret og tidligere mentor for Kriminalforsorgen.
Jeg er psykiatri politisk aktiv, fordi min søn, som 18 årig, kom i kontakt med psykiatrien i 2009. Han gik til lægen fordi han ikke kunne sove, og fik antidepressiver for det. I stigende mængder og det endte i et forløb, der kom til at skade ham. Vi deltog i DR1 dokumentaren ”Psykiatriens Dilemma” fra 2019. Den skildrer slutningen af dette lange forløb. Han er ude af psykiatrien nu, og er langsomt i bedring.
Jeg er tidligere formand for Bedre Psykiatri i Silkeborg og blev kontaktet af foreningen, ”Død i Psykiatrien», som gerne ville have mig ind i deres bestyrelse. Jeg har været formand for foreningen siden 2020. Jeg har et stort, og landsdækkende, psykiatrifagligt netværk, har netværk blandt patienter, pårørende, politikere, andre foreninger og andre aktører som beskæftiger sig med socialområdet og psykiatriområdet.
Jeg har meget lyst til at bidrage til en bæredygtig psykiatripolitik og en ditto socialpolitk.
Mvh Marianne Lassen

1 Like