Indkaldelse til Ekstraordinært Årsmøde søndag d. 22. november 2020

Kære Medlemmer

På bestyrelsesmødet d. 7. oktober blev det besluttet, at Alternativet Næstved vil arbejde for at lægge os sammen med Alternativet Vordingborg og Alternativet Faxe-Stevns, med Alternativet Næstved som fortsættende forening, under navnet Alternativet Sydsjælland.
Grunden til forslaget om sammenlægning er, at vi vil prøve at samle de organisatorisk kræfter i området, og derved forhåbentligt kunne frigive nogle kræfter til at lave politisk og aktivistisk arbejde.

Hvorledes det skal foregå rent praktisk er blevet vendt med såvel Peter Laudrup fra Vedtægtsudvalget som Bine Siefert, leder af Landssekretariatet, og vi er kommet frem til hvorledes det praktiske i forbindelse med en sammenlægning gennemføres på det nemmest mulige måde.

Først afholder Vordingborg og Faxe-Stevns ekstraordinære årsmøder, med opløsning af foreningen som eneste punkt på dagsordenen.
Dernæst afholder Næstved ekstraordinært årsmøde med navne- og vedtægtsændring som punkt på dagsordenen, og til sidst afholder Sydsjælland ekstraordinært årsmøde med valgt til bestyrelsen som dagsorden.

De enkelte møder er selvfølgelig afhængige af, hvorledes udfaldet af det/de foregående møder bliver.

En væsentlig grund til at køre med en fortsættende forening, hvor man så laver navne- og vedtægtsændring er, at så kan den nye kommuneforening køre videre med det eksisterende CVR nummer og den bank som lokalforeningen har på nuværende tidspunkt.

Derfor indkalder Alternativet Næstved til Ekstraordinært Årsmøde

SØNDAG D. 22. NOVEMBER 2020 KL. 13-14

Mødet vil blive afholdt som et online møde, link til Zoom vil blive tilsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Mødet afholdes for at gennemføre en navneændring fra Alternativet Næstved til Alternativet Sydsjælland, samt en vedtægtsændring således at foreningens område ifølge vedtægterne kommer til at omfatte kommunerne Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns.

Har I forslag til et andet navn, så er I meget velkomne til at skrive det til os, enten som svar til denne indkaldelse, eller på mail naestved@alternativet.dk
Det gælder selvfølgelig også såfremt I skulle have andre kommentarer til sammenlægningen.

Tidsplan for søndag d. 22/11-20

Kl. 12-13 Alternativet Vordingborg og Alternativet Faxe-Stevns afholder ekstraordinære årsmøder hvis formål er opløsning af foreningerne i henhold til § 19 i Vedtægter for kommuneforeninger.

Kl. 13-14 Alternativet Næstved afholder ekstraordinært årsmøde med henblik på navne- og vedtægtsændring

Kl. 14-15 Alternativet Sydsjælland afholder ekstraordinært årsmøde med henblik på valg til bestyrelsen

Senest søndag d. 8/11-20 vil der blive udsendt endelig dagsorden, samt evt. bilag,

Som nævnt tidligere, så er I meget velkomne til at skrive hvis I har kommentarer eller spørgsmål.
Jeg håber vi ses online d. 22/11 :green_heart:

Bedste hilsner
pbv. Jan